Інформація для споживачів - Нарахування плати за послуги з централізованого опалення населенню проводиться згідно Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630 із змінами.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

у Львівській області

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“Червоноградтеплокомуненерго”

80100 м.Червоноград , Львівська обл.

вул. Промислова, 1 тел.(03249)2-63-72, факс (03249)4-75-80     E-mail kpchtke@ukr.net ,          

                                                                                                              

 

______________                                                            На №       від                                р.                                                                                                              

    

 

        Нарахування плати за послуги з централізованого опалення населенню проводиться згідно Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630 із змінами.

Нарахування вартості послуг з опалення здійснюється у наступному порядку:

- у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири;

-у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим;

- у разі несправності засобів обліку теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

Розрахунок плати за 1 м² опалюваної площі за січень- лютий 2018року:

 

формула розрахунку плати  за 1 м² опалюваної площі послуги з централізованого опалення з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання централізованого опалення в місяці, який є розрахунковим:

П = ТО х S х Кi х (ni/nкi); де

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

   nкi - календарна кількість діб в і-му місяці.

   То - одноставковий тариф – 51,82 грн/кв.м.

   S –   опалювальна площа2

   Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовн. повітря   та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку

діючого тарифу;

Кі = qфакт і / qн і,   де

   qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

qн і  =q*nі / N , де

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії,179 діб

                           qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));    

 

де tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) , +18 °С;

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, +0.4°C;

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

nі - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

-   затверджений тариф на 1кв. метр опалювальної площі – 51,82грн.

 

-     qн і , нормативна річна витрата теплоти на опалення 1 кв. метра опалювальної  

       площі:

-    для 1-2х поверхового будинку – 0,344 Гкал/рік;

 

-  для 3-4х поверхового будинку – 0,202 Гкал/рік ;

 

-    для 5-ти та більше – 0,137 Гкал/рік;

  

 

Тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах , nі

Тривалість опалювального періоду, врахована у встановленому тарифі,N

Фактична кількість діб надання послуги, nфi 

Середня фактична температура зовнішнього повітря,С0

Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовн. повітря   та   тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку

діючого тарифу

Вартість опалення

1 кв.м,грн./м.кв

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

Січень2018

31

179

30

0

1,0227275

1,0227281

1,0227258

52,9977

52,9977

52,9977

Лютий2018

28

179

28

-3,7

1,2329544

1,2329561

1,2329563

63,8918

63,8918

63,8918

 

 Розрахунок фактичних норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі за січень- лютий 2018року:

 

 

Qфакт =Qр* Kп * K t

Kп=поп /179

поп- фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

K t=18- tфакт/ 180-0,4

tфакт -середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду.

Qр- ормативна річна витрата теплоти на опалення 1 м2

 

ля 1-2 поверхи                             0,344Гкал/ рік

ля 3-4 поверхи                             0,202 Гкал/рік

ля 5-ти і більше поверхів           0,137 Гкал/рік

                 

 

фактична кількість діб

надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді

середня фактична температура

зовнішнього повітря розрахункового

періоду,- tфакт

Вартість 1Гкал,грн

Kп

K t

Вартість опалення 1 кв.м,грн./м.кв

 

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

Січень2018

30

0

1809,91

0,1732

1,2227

110,2235

64,7948

43,9808

Лютий,2018

28

-3,7

1809,91

0,1564

1,2330

119,9970

70,5865

47,7816

 

Нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності у багатоквартирних будиноках засобів обліку теплової енергії  за січень- лютий 2018 року здійснювалось з урахуванням фактичної кількісті діб надання послуги з централізованого опалення   та середньої фактичної температури зовнішнього повітря розрахункового періоду.

                                                                                  

                Таким чином нарахування мешканцям будинків, що обладнані приладами обліку теплової енергії (справні та пройшли повірку), проводиться за показами приладів обліку.

               В будинках, де прилади обліку несправні або не повірені, нарахування проводиться по нормах споживання розрахованих у відповідності до кількості поверхів у будинку.

               В будинках, де відсутні прилади обліку, нарахування проводиться по тарифу за 1 м2 затвердженому рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 30.11.2017р. № 212 відкорегованому до температури зовнішнього середовища за розрахунковий місяць.

             Крім того повідомляємо, що на підставі постанови КМУ № 51 від 06.02.2017р. (що являється доповненням до постанови КМ№ № 409 від 06.08.2014р. «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» зменшено ( коефіцієнт 0,0548 зменшено до 0,0431) соціальні норми для надання пільг та субсидій . Соціальна норма розраховується:

           для 1-4 поверхових будинків: 1809,91 (вартість 1Гкал.) х 0,0431 х 0,608= 47,4283 грн. на 1 м2

           для будинків 5 і вище поверхів 1809,91х0,0431х0,41=31,9829 грн. на 1 м2 .

         Адміністрація КП «ЧТКЕ» та депутати міської ради звернулись листом до Кабінету Міністрів України з проханням відмініти постанову КМУ № 51 від 06.02.2017р., тобто збільшити (повернути попередній коефіцієнт) соціальні норми на надання пільг та субсидій на послуги з теплопостачання.

           

Директор                                                   Дмуховський С.М.

Вик. Сенюта Г.І.

       0324946655

Презентація

Next 1 2 3 4 Next

Слайд 1

Слайд 1 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 2

Слайд 2 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 3

Слайд 3 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more

Слайд 4

Слайд 4 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more