Коригування тарифів

Зміни на сайт внесено 7.11.2018 р.

Повідомлення про намір КП "Червоноградтеплокомуненерго" здійснити коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

 Обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення для всіх категорій споживачів

КП «Червоноградтеплокомуненерго» шляхом коригування

             Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».                                                                                                                              

           Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»                                                      

             Відповідно до п.8 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою  КМУ від 01 червня 2011р. №869 та   ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Відповідно до вище вказаного, КП «Червоноградтеплокомуненерго» має намір звернутися до Червоноградської міської ради із заявою та відповідним комплектом документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для населення.

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №212 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 22.12.2017р).

- для бюджетних споживачів, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №211 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 16.12.2017р).

- для інших споживачів, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №212 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 22.12.2017р).

З 01.11.2018 року тарифні витрати зростуть з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення вартості електроенергії, природного газу, коефіцієнтів співвідношень мінімальної тарифної ставки за підгалузями та видами робіт, підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів не відшкодовуватимуть фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.                                                                                                              Відповідно до вище наведеного, відбулося зростання основних складових тарифу , а саме:

1. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. №512, ПрАТ «Львівобленерго» проінформувало про введення з 01.10.2018 року нових роздрібних тарифів на електроенергію на
ІV кв. 2018 року для промислових та прирівняних до них споживачів 2 класу напруги в розмірі 223,825 коп/кВт*год (без ПДВ) при врахованому тарифі на електроенергію в діючих тарифах на теплову енергію
189,090 коп/кВт*год (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на електроенергію становить 18,4%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 2. Паливо (природний газ).

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України ціна на природний газ з 01.11.2018р. зросте для населення на 23% і буде становити 6968,21 грн за 1000 мз газу при врахованому в діючих тарифах на теплову енергію тарифі на газ 5674,7 грн за 1000 мз (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на газ з 01.11.2018р. становить 22,8%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 01.11.2018р.    Зазначаємо, що визначено однакову ціну на природний газ для всіх категорій споживачів. Відповідно додатково проведено коригування витрат на паливо для бюджетних і інших споживачів у сторону зменшення.

 3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

       Згідно рішення Червоноградської міської ради від 30.08.2018р. №155 для                                           КП «Червоноградводоканал», 01.10.2018р. вводяться в дію тарифи на водопостачання і водовідведення  буде  становити 8,38 грн за 1 мз  (без ПДВ) та тариф на водовідведення – 7,45 грн за  1 мз (без ПДВ). В діючих тарифах на теплову енергію тарифи на водопостачання та водовідведення враховані в розмірі 6,54 та 5,16 грн за 1 мз (без ПДВ), відповідно тариф на водопостачання підвищується на 28,1%, на водовідведення – на 44,4%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

 4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

Зміни, внесені до ЗУ «Про оплату праці» Законом від 06.12.2016р. №1774-VІІІ, зумовили зміну порядку формування витрат на оплату праці, оскільки, відповідно до вказаних змін, «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року».Галузева угода на 2017-2018 роки із змінами і доповненнями від 29.01.2018 року зобов’язала встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 140% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (взамін 120%, врахованих у діючому тарифі), а Територіальна угода, якою керується підприємство відповідно до Колдоговору, встановила коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,85 взамін раніше встановленого і врахованого в тарифах 1,64. Зарплату розраховано від прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі 1762,00 грн. Відповідно відбудеться підвищення рівня оплати праці на 31,6 %.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати і знецінення кваліфікованої праці вже у 2017-2018 рр. зумовило відтік кваліфікованих, технічно грамотних працівників з підприємства і їх працевлаштування на приватних фірмах, або за кордоном (в більшості). Оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці, підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, слюсарі з ремонту та обслуговування теплових мереж, слюсарі КВП та А працездатного віку, що вже зумовило неможливість проведення ремонтних робіт в повному обсязі. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю. Аналогічно збільшенню витрат на оплату праці збільшуються і витрати на сплату єдиного соціального внеску.

 4. Паливно-мастильні матеріали.

В зв’язку із збільшенням ціни на пальне, а саме АІ-92- 24,17 грн/л (без ПДВ) в тарифі 20,83 грн/л (без ПДВ) підвищується на 16,0%, АІ 95 - 25,83 грн/л (без ПДВ) в тарифі 17,71 грн/л (без ПДВ) підвищується на 45,8%, ДП - 25,83 грн/л (без ПДВ) в тарифі 19,17 грн/л (без ПДВ) підвищується на 74,2%, ГАЗ – 14,30 грн/м3 (без ПДВ) в тарифі 13,65 грн/м3 (без ПДВ) підвищується на 4,8%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Відтак тарифи на послуги з централізованого опалення для населення зростуть на 23,0%, для бюджетних споживачів тариф зменшиться на 12,4%, для інших споживачів тариф зменшиться – на 12,4%.

 Адміністрація КП «Червоноградтеплокомуненерго».

Структура тарифу на послугу з централізованого опалення, що надається населенню.jpg

Структура тарифів на теплову енергію.jpg

  Зауваження та пропозиції  щодо розрахунків коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу централізованого опалення для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів згідно Наказу Мінрегіонбуду №390 від 30.07.2012 року  приймаються протягом 7 днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства:          вул.Промислова 1, вул. Бічна промислова 29, м. Червоноград,                       телефон   4-75-80   або наелектронну адесу :  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОРИГУВАННЯ І ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ТАРИФІВ ЗНАХОДИТЬСЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ "Наступна" :