Інформація для споживачів - Повідомлення про намір КП Червоноградтеплокомуненерго здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення

Зміни на сайт внесено 25 жовтня 2017р.

Повідомлення про намір КП Червоноградтеплокомуненерго здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення"

Керуючись п.2.3. «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», який затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390  комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

               Діючі, на сьогоднішній день тарифи на теплову енергію встановлені відповідно рішень виконавчого комітету Червоноградської міської ради (останні рішення датовані 2008 р.), які сформовано згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 10.07.2006 №955 на рівні економічно  обґрунтованих витрат на їх надання.

Зважаючи на зміну чинного законодавства у сфері теплопостачання, з грудня 2011 року повноваження щодо встановлення тарифів (в межах виконання ліцензійних умов) були передані від виконавчих органів місцевого самоврядування до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) на підставі Указу Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у  сфері комунальних послуг» від 23.11.2011 №1073/2011 (зі змінами).

З урахуванням прийнятих НКРЕКП постанов, встановлена умова, що «У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових  платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси  запроваджується механізм коригування тарифів.»

Цей механізм застосовувався НКРЕКП до структури тарифів на теплову енергію, яка була затверджена виконавчим комітетом у 2008 році в частині зміни вартості природного газу і на незначному рівні вартості електричної енергії. Інші витрати коригуванню не підлягали, що призвело до невідповідності встановлених тарифів на теплову енергію до економічно - обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

При цьому, тариф на теплову енергію для КП «Червоноградтеплокомуненерго» являється не структурованим, тобто не має розподілу за видами ліцензованої діяльності – виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії.

                 Враховуючи положення постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері теплопостачання» №308 від 22.03.2017, повноваження щодо установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання передані до виконавчих органів місцевих рад.

З метою отримання структурованого економічно  обґрунтованого тарифу на теплову енергію КП «Червоноградтеплокомуненерго» виконало розрахунки тарифів для всіх категорій споживачів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».                                                                                                                               Тарифи на теплову енергію визначено за діючими нормами і нормативами економічно обґрунтованих значень усіх показників господарської діяльності.                                                               Підприємством наданий комплект документів. При цьому, надані затверджені або погоджені:        

 • річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік, відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, втрати теплової енергії в теплових мережах, корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за категоріями, теплове навантаження об’єктів теплоспоживання;      
 • норма питомих витрат палива на виробництво 1 Гкал;        
 • норма питомих витрат електричної енергії  на виробництво 1 Гкал;  

                 Економічно обґрунтована собівартість теплової енергії визначена з урахуванням наступних факторів:

1.Корисний відпуск за категоріями споживачів.

Вихідні данні:нормативна температура внутрішнього повітря у приміщеннях, помісячна температура зовнішнього повітря, кількість днів опалювального періоду максимальне приєднане теплове навантаження. Слід зазначити, що в коригованих НКРЕКП тарифах на теплову енергію застосовувались показники корисного відпуску, що склалися у 2008 році:  

 • населення – 182 246 Гкал        
 • бюджет – 32 499 Гкал        
 • інші споживачі – 13 953 Гкал
 • всього – 228 698 Гкал 

На теперішній час, в зв’язку з багатьма факторами, обсяги корисного відпуску теплової енергії значно скоротились          

 • населення – 82 022 Гкал   або  45,00 %                  
 • бюджет – 18 358 Гкал   або 56,48 %        
 • інші споживачі – 3180 Гкал   або 22 ,79 %
 • всього – 103 559 Гкал   або 45,28%

           Збільшення вартості теплової енергії та послуги з централізованого опалення, пов’язане зі зростанням вартості газового палива, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та зменшенням кількості опалювальної площі житлових будинків.

 

 

Порівняльна таблиця по КП «Червоноградтеплокомуненерго»

 

діючі тарифи та проект тарифів на теплову енергію.

 

Категорія

споживачів

Діючий тариф з ПДВ

Проект тарифу з   ПДВ

 

      Рівень зростання %

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

 

 

Населення

 

48,33

1503,34

59,46

1888,64

23,0

25,6

Бюджетні установи

 

1489,54

 

2 546,50

 

70,9

Інші споживачі

 

1958,84

 

2 546,50

 

30,0

 

Директор                                                     Дмуховський С.М.

 

Вик. Семенюк.Г.Р.

 

 

Порівняльна таблиця зміни ціни на основні складові частини тарифу

Без ПДВ

 

Найменування

В діючому тарифі

В плановому тарифі

% росту

Ел. енергія ІІ класу грн/кВтгод

1,6212

1,866

15,1

Мінімальна заробітна плата

1491,67

1762

18,1

Природний газ грн./1000 куб. м,

в.т.ч.

 

 

На виробництво т/е для населення

5674,70

5 674,70

0,0

На виробництво т/е для бюджетних

5674,70

8 639,90

50,6

На виробництво т/е для інших споживачів

7908,11

8 639,90

9,2

Водопостачання та водовідведення

7,31

12,12

65,8

 

 

 

Проект тарифів   на теплову енергію, її виробництво, транспортування,

постачання   для   бюджетних установ та інших споживачів

та послуги централізованого опалення для населення

 

населення

Бюджетні установи та інші споживачі

 

 

грн./Гкал з ПДВ

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії,

грн./м² в рік з ПДВ

Тариф   на теплову енергію, її виробництво, транспортування, та постачання  

 

 

    

2 546,50

Тариф   на послугу з централізованого опалення  

1888,64

59,46

 

 

 

ДОДАТОК №1

Структура тарифів на теплову енергію

Комунального підприємства "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

№ з/п

Назва статей витрат

Для потреб населення

тис. грн.

грн./Гкал

1

2

3

4

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

119335

1454,92

1.1

Паливо на технологічні потреби

89864

1095,61

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

11204

136,59

 

Водопостачання та водовідведення

3395

41,39

 

Амортизаційні відрахування

937

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

1076

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

10458

127,51

 

Єдиний соціальний внесок

2301

28,05

 

Інші прямі витрати

101

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

3025

36,88

3.

Адміністративні витрати

1983

24,17

 

Повна собівартість теплової енергії

124343

1515,97

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

2758

33,62

 

податок на прибуток

496

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

2261

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

127101

1549,60

 

Виробництво теплової енергії

108101

1317,96

 

Транспортування теплової енергії

18343

223,64

 

Постачання теплової енергії

656

8,00

 

Обсяг реалізації теплової енергії,Гкал

82022

 

 

Рівень рентабельності,%

2,22

2,22

Директор                                                                                        С.М. Дмуховський

 

 

 

ДОДАТОК №2

 

Структура тарифів на теплову енергію

Комунального підприємства "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

 

№ з/п

Назва статей витрат

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн.

грн./Гкал

тис. грн.

грн./Гкал

1

2

5

6

7

8

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

37219

2027,41

6442

2027,42

1.1

Паливо на технологічні потреби

30623

1668,10

5304

1668,10

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

2508

136,59

434

136,59

 

Водопостачання та водовідведення

760

41,39

132

41,39

 

Амортизаційні відрахування

210

11,43

36

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

241

13,12

42

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

2341

127,51

405

127,51

 

Єдиний соціальний внесок

515

28,05

85

28,05

 

Інші прямі витрати

23

1,23

4

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

677

36,88

117

36,88

3.

Адміністративні витрати

444

24,17

77

24,17

 

Повна собівартість теплової енергії

38340

2088,46

6636

2088,46

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

617

33,62

107

33,62

 

податок на прибуток

111

6,05

19

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

506

27,57

88

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

38957

2122,09

6743

2122,09

 

Виробництво теплової енергії

34705

1890,45

6007

1890,45

 

Транспортування теплової енергії

4106

223,64

711

223,64

 

Постачання теплової енергії

147

8,00

25

8,00

 

Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал

18358

 

3180

 

 

Рівень рентабельності,%

1,61

1,61

1,61

1,61

 

 

Директор                                                                                         С.М. Дмуховський

 

ДОДАТОК №3

 

 

Структура тарифу на послугу з централізованого опалення, що надається населенню Комунальним підприємством "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

 

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн./Гкал

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії, грн./м² в рік

1

2

3

4

1

Собівартість теплової енергії

1515,97

282,05

2

Витрати на утримання абонентської служби, в т. ч.:

9,13

1,69

2.1

витрати на оплату праці

6,85

1,27

2.2

єдиний соціальний внесок

1,51

0,28

2.3

послуги КП "ЧЖКС"

0,77

0,14

 

 

 

 

3

Послуги банку

15,15

2,82

 

 

 

 

 

Повна планова собівартість з урахуванням послуг банку

1540,25

286,55

4

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

33,62

6,26

4.1

податок на прибуток

6,05

1,13

4.2

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

27,57

5,13

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу

1573,87

292,81

 

Податок на додану вартість

314,77

58,56

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з ПДВ

1888,64

351,37

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн./м кв. за місяць протягом опалювального періоду з ПДВ

 

59,46

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності,%

2,18

2,18

 

 

 

 

 

Планована тривалість опалювального періоду, діб

179

179

 

 

 

 

Директор                                                                                         С.М. Дмуховський

 

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: 80100, м.Червоноград, вул.Промислова1, e-mail: Kpchtke@ukr.net

 

Директор                                                                                              Дмуховський С.М.

 

 

 

Презентація

Next 1 2 3 4 Next

Слайд 1

Слайд 1 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 2

Слайд 2 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 3

Слайд 3 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more

Слайд 4

Слайд 4 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more