Iсторiя розвитку пiдприемства - Iсторiя розвитку


Вартість основних засобів складає:
первісна – 48 887,0 тис. грн., залишкова 22 113,0 тис. грн., знос основних засобів складає – 26 663,0 тис. грн.,  або 54,5 % від первісної вартості  основних засобів.

 

       Мета і предмет діяльності:
 Основними напрямками діяльності підприємства є :  
 -    виробництво та реалізація теплової енергії;
 -    виробництво та реалізація теплої води ;
 -    обслуговування, експлуатація та ремонт теплових         та комунальних мереж і комунікацій;  
 -    розробка і видача технічних умов ;
 -    розробка проектів теплопостачання об”єктів і                комунікацій промислового та громадського                    призначення ;
 -    проведення ремонтно – будівельних, монтажних,         налагоджувальних і пуско- налагоджувальних робіт, зварювальних та інших видів робіт по ремонту котелень і теплових мереж систем опалення і гарячого водопостачання а також контроль за їх проведенням іншими організаціями;
-    перевірка КВП та приладів обліку та їх ремонт
-    розробка кошторисів по капітальному ремонту
-    виконання будь яких видів господарської діяльності, якщо вона не суперечить чинному законодавству України.    

p5133821

                                          
Майно підприємства:
Майно підприємства становлять основні фонди та    обігові кошти, а також цінності, вартість яких     відображається у самостійному балансі    підприємства.
Майно підприємства с комунальною власністю і   закріплено за ним на правах повного   господарського відання, здійснюючи право   повного господарського відання, підприємство
володіє, користується та розпоряджається   зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи    щодо нього будь –які  дії, що не суперечать чинному законодавству .  
Джерелами формування підприємства є:
-    майно передане йому державними органами,
-    доходи одержані від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг, а також інших видів фінансово – господарської діяльності ,       
-    кредити банків та інших кредиторів,
-    кошти з бюджету  в вигляді компенсації, дотацій, субсидій для населення та інше.
Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на правах повного господарського відання, а також списувати їх з балансу  з дозволу органу управління майном.     
Підприємство здійснює володіння користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

Права та обов’язки підприємства:
Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку та продукції, робіт та економічної ситуації.
Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.
Підприємство забезпечує сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством, здійснює реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів , здійснює оперативну діяльність по матеріально - технічному забезпеченню виробництва, забезпечує виробництво та поставку своєї продукції.  
Підприємство створює належні умови для високо продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, здійснює заходи по удосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення з їх матеріальної зацікавленості, виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
Підприємство здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку введення і достовірності та стан статистичної звітності, яка подається в орган управління майном і статистичні органи у встановленому порядку та установлений термін. Керівник самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах  та організаціях, розпоряджається коштами  та майном відповідно до чинного законодавства, вибирає форми та системи оплати, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів і доплат керуючись чинним законодавством України.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід), а також кошти передбачені на централізоване фінансування витрат . Джерелом коштів на оплату праці працівників є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна зарплата працівників не може бути нижчою встановленої законодавством України.        

                                                                                                              

 

 

Останні

Шановні мешканці міст Червонограда, Соснівки та смт.Гірник!

   На даний час в КП"Червоноградтеплокомуненерго "...

Read more...
Розрахуємося з боргами, будемо узимку з теплом

В нелегких умовах працюють нині комунальники КП "Червоноградтеплокомуненерго"....

Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Інформація

Фінансово-господарська діяльність КП ЧТКЕ

  Звіт про фінансові рузультати за І квартал 2021р. Звіт про фінансовий стан підприємства за 2021р....

Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Презентація

Next 1 2 3 4 Next

Слайд 1

Слайд 1 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 2

Слайд 2 

  На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт.…

Read more

Слайд 3

Слайд 3 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more

Слайд 4

Слайд 4 

На балансі КП „ЧТКЕ” перебуває 8 діючих котелень на газовому паливі: дві котельні в м. Соснівка, одна в смт. Гірник,…

Read more