Коригування тарифів

Зміни на сайт внесено 7.11.2018 р.

Повідомлення про намір КП "Червоноградтеплокомуненерго" здійснити коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

 Обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення для всіх категорій споживачів

КП «Червоноградтеплокомуненерго» шляхом коригування

             Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».                                                                                                                              

           Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»                                                      

             Відповідно до п.8 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою  КМУ від 01 червня 2011р. №869 та   ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Відповідно до вище вказаного, КП «Червоноградтеплокомуненерго» має намір звернутися до Червоноградської міської ради із заявою та відповідним комплектом документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для населення.

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №212 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 22.12.2017р).

- для бюджетних споживачів, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №211 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 16.12.2017р).

- для інших споживачів, затверджені рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради №212 від 30.11.2017 р.(введені вдію з 22.12.2017р).

З 01.11.2018 року тарифні витрати зростуть з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення вартості електроенергії, природного газу, коефіцієнтів співвідношень мінімальної тарифної ставки за підгалузями та видами робіт, підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів не відшкодовуватимуть фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.                                                                                                              Відповідно до вище наведеного, відбулося зростання основних складових тарифу , а саме:

1. Електроенергія на технологічні витрати .

Відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого Постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. №512, ПрАТ «Львівобленерго» проінформувало про введення з 01.10.2018 року нових роздрібних тарифів на електроенергію на
ІV кв. 2018 року для промислових та прирівняних до них споживачів 2 класу напруги в розмірі 223,825 коп/кВт*год (без ПДВ) при врахованому тарифі на електроенергію в діючих тарифах на теплову енергію
189,090 коп/кВт*год (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на електроенергію становить 18,4%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 2. Паливо (природний газ).

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України ціна на природний газ з 01.11.2018р. зросте для населення на 23% і буде становити 6968,21 грн за 1000 мз газу при врахованому в діючих тарифах на теплову енергію тарифі на газ 5674,7 грн за 1000 мз (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на газ з 01.11.2018р. становить 22,8%, що і враховано в розрахунку коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 01.11.2018р.    Зазначаємо, що визначено однакову ціну на природний газ для всіх категорій споживачів. Відповідно додатково проведено коригування витрат на паливо для бюджетних і інших споживачів у сторону зменшення.

 3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

       Згідно рішення Червоноградської міської ради від 30.08.2018р. №155 для                                           КП «Червоноградводоканал», 01.10.2018р. вводяться в дію тарифи на водопостачання і водовідведення  буде  становити 8,38 грн за 1 мз  (без ПДВ) та тариф на водовідведення – 7,45 грн за  1 мз (без ПДВ). В діючих тарифах на теплову енергію тарифи на водопостачання та водовідведення враховані в розмірі 6,54 та 5,16 грн за 1 мз (без ПДВ), відповідно тариф на водопостачання підвищується на 28,1%, на водовідведення – на 44,4%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

 4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

Зміни, внесені до ЗУ «Про оплату праці» Законом від 06.12.2016р. №1774-VІІІ, зумовили зміну порядку формування витрат на оплату праці, оскільки, відповідно до вказаних змін, «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року».Галузева угода на 2017-2018 роки із змінами і доповненнями від 29.01.2018 року зобов’язала встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 140% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (взамін 120%, врахованих у діючому тарифі), а Територіальна угода, якою керується підприємство відповідно до Колдоговору, встановила коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з експлуатації обладнання котелень, теплових мереж до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду – 1,85 взамін раніше встановленого і врахованого в тарифах 1,64. Зарплату розраховано від прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі 1762,00 грн. Відповідно відбудеться підвищення рівня оплати праці на 31,6 %.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати і знецінення кваліфікованої праці вже у 2017-2018 рр. зумовило відтік кваліфікованих, технічно грамотних працівників з підприємства і їх працевлаштування на приватних фірмах, або за кордоном (в більшості). Оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не конкурентоздатний на ринку праці, підприємство залишилось практично без газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, слюсарі з ремонту та обслуговування теплових мереж, слюсарі КВП та А працездатного віку, що вже зумовило неможливість проведення ремонтних робіт в повному обсязі. Подані оголошення про вакансії на рівень фактичної зарплати не дали жодних результатів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю. Аналогічно збільшенню витрат на оплату праці збільшуються і витрати на сплату єдиного соціального внеску.

 4. Паливно-мастильні матеріали.

В зв’язку із збільшенням ціни на пальне, а саме АІ-92- 24,17 грн/л (без ПДВ) в тарифі 20,83 грн/л (без ПДВ) підвищується на 16,0%, АІ 95 - 25,83 грн/л (без ПДВ) в тарифі 17,71 грн/л (без ПДВ) підвищується на 45,8%, ДП - 25,83 грн/л (без ПДВ) в тарифі 19,17 грн/л (без ПДВ) підвищується на 74,2%, ГАЗ – 14,30 грн/м3 (без ПДВ) в тарифі 13,65 грн/м3 (без ПДВ) підвищується на 4,8%, що і враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Відтак тарифи на послуги з централізованого опалення для населення зростуть на 23,0%, для бюджетних споживачів тариф зменшиться на 12,4%, для інших споживачів тариф зменшиться – на 12,4%.

 Адміністрація КП «Червоноградтеплокомуненерго».

Структура тарифу на послугу з централізованого опалення, що надається населенню.jpg

Структура тарифів на теплову енергію.jpg

  Зауваження та пропозиції  щодо розрахунків коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу централізованого опалення для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів згідно Наказу Мінрегіонбуду №390 від 30.07.2012 року  приймаються протягом 7 днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства:          вул.Промислова 1, вул. Бічна промислова 29, м. Червоноград,                       телефон   4-75-80   або наелектронну адесу :  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОРИГУВАННЯ І ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ТАРИФІВ ЗНАХОДИТЬСЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ "Наступна" :


 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

                                                      ПРОЕКТ  Р І  Ш Е Н Н Я

 ______________                                                                                         № ______

                                      м. Червоноград

 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради від 30.11.2017 р. № 212

           Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово - комунальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» (зареєстрованого у Міністерстві юсти-     ції України   16.08.2012 р. за № 1380/21692), з метою коригування тарифу на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послугу з централізованого опалення для КП «Червоноградтеплокомуненерго» в частині  збільшення на державному рівні вартості електроенергії, природного газу, мінімальної  заробітної плати, паливно - мастильних матеріалів та ін., виконавчий комітет Червоноградської мiської ради:

 

ВИРІШИВ:

      1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 30.11.2017 р. № 212 «Про   встановлення   тарифів   на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення для потреб населення  КП  «Червоноградтеплокомуненерго» зі структурою» згідно з  додатками № 1, 2, 3.

       2.   На виконання Закону України «Про житлово - комунальні послуги» тарифи ввести в дію за 15 днів після оприлюднення інформації в засобах масової інформації.

       3.   Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Балка Д.І.

             Міський голова                                                   А. ЗАЛІВСЬКИЙ

 

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                    Д. БАЛКО

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         Г. ТИМЧИШИН

 

Начальник юридичного відділу                                                                      В. ЦЮПА

 

Начальник управління ЖКГ                                                                    А. ДУМИЧ

  

Додаток  № 1

 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                                                                                                   Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                  від ____________ № _____

 Тарифи

на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) для потреб населення

 комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

 

Найменування тарифів

Населення

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (з ПДВ)

2 195,18

у тому числі на:

 

- виробництво теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

1956,52

- транспортування теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

225,87

- постачання теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

12,79

 

Тарифи

 на послугу з центрального опалення для потреб населення

 комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

 

Назва

Для абонентів житлових

будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії

грн/Гкал

 (з ПДВ)

Для абонентів житлових

будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії

грн/м2

(з ПДВ)

Одноставковий тариф на

послугу з централізованого опалення для потреб населення

 

 

2226,07

 

 

63,74

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г. ТИМЧИШИН

 

 

Додаток  № 2

 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                                                                                                   Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                  від ____________ № _____

 

Структура тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання)

  для потреб населення

 комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

                                                                                                                                         

№ з/п

Назва статей витрат

Для потреб населення

тис. грн.

(без ПДВ)

грн./Гкал

(без ПДВ)

1

2

3

4

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

140538

1713,42

1.1

Паливо на технологічні потреби

110348

1345,34

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

6663

81,23

 

Водопостачання та водовідведення

4434

54,06

 

Амортизаційні відрахування

937

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

1076

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

13917

169,68

 

Єдиний соціальний внесок

3062

37,33

 

Інші прямі витрати

101

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

3873

47,22

3.

Адміністративні витрати

2876

35,06

 

Повна собівартість теплової енергії

147286

1795,70

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

2758

33,62

 

податок на прибуток

496

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

2261

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

150044

1829,32

 

Виробництво теплової енергії

133731

1630,43

 

Транспортування теплової енергії

15439

188,23

 

Постачання теплової енергії

874

10,66

 

Обсяг реалізації теплової енергії,Гкал

82022

 

 

Рівень рентабельності,%

1,87

1,87

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                                   Г. ТИМЧИШИН

 

 

Додаток  № 3

 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                                                                                                   Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                  від ____________ № _____

 

 

Структура тарифів на послугу з централізованого опалення для потреб населення

   комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

                                                                                                                                         

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн./Гкал

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії, грн./м² в рік

1

2

3

4

1

Собівартість теплової енергії

1795,70

303,86

2

Витрати на утримання абонентської служби, в т. ч.:

11,23

1,90

2.1

витрати на оплату праці

8,57

1,45

2.2

єдиний соціальний внесок

1,89

0,32

2.3

послуги КП "ЧЖКС"

0,77

0,13

 

 

 

 

3

Послуги банку

14,51

2,46

 

 

 

 

 

Повна планова собівартість з урахуванням послуг банку

1821,44

308,22

4

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

33,62

5,68

4.1

податок на прибуток

6,05

1,02

4.2

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

27,57

4,66

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу

1855,06

313,90

 

Податок на додану вартість

371,01

62,78

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з ПДВ

2226,07

376,68

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн./м кв. за місяць протягом опалювального періоду з ПДВ

 

63,74

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності,%

1,85

1,85

 

 

 

 

 

Планована тривалість опалювального періоду, діб

179

179

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г. ТИМЧИШИН

 


 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

                                                      ПРОЕКТ  Р І  Ш Е Н Н Я

 

______________                                                                                         № ______

                                      м. Червоноград

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради від 30.11.2017 р. № 211

 

         Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово - комунальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» (зареєстрованого у Міністерстві юсти-     ції України   16.08.2012 р. за № 1380/21692), з метою коригування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуг з центрального опалення для КП «Червоноградтеплокомуненерго» в частині  збільшення на державному рівні вартості електроенергії, природного газу, мінімальної  заробітної плати, паливно - мастильних матеріалів та ін., виконавчий комітет Червоноградської мiської ради:

 

ВИРІШИВ:

      1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 30.11.2017 р. № 211 «Про   встановлення   тарифів   на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання   для   бюджетних  установ  та інших споживачів КП «Червоноградтеплокомуненерго»  зі структурою» згідно з  додатками № 1, 2.

        2.   На виконання Закону України «Про житлово - комунальні послуги» тарифи ввести в дію за 15 днів після оприлюднення інформації в засобах масової інформації.  

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Балка Д.І.

 

                   Міський голова                                                          А. ЗАЛІВСЬКИЙ

 

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                    Д. БАЛКО

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         Г. ТИМЧИШИН

 

Начальник юридичного відділу                                                                      В. ЦЮПА

 

Начальник управління ЖКГ                                                                    А. ДУМИЧ

                                                                                                                                                                                                                                                                 Додаток  № 1

 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                                                                                                   Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                  від ____________ № _____

 

Тарифи на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання)  

для бюджетних організацій та  інших споживачів

комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

 

 

Бюджетні організації

Інші споживачі

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (з ПДВ)

2 195,18

2 195,18

у тому числі на:

 

 

- виробництво теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

1 956,32

1 956,32

- транспортування теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

225,87

225,87

- постачання теплової енергії, грн/Гкал (з ПДВ)

12,79

12,79

 

 Керуючий справами  виконавчого комітету                       Г. ТИМЧИШИН

   

Додаток  № 2

 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                                                                                                       Червоноградської міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                 від ____________ № _____

 

Структура тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання)

для бюджетних організацій  та  інших споживачів

комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго»

 

     № з/п

Назва статей витрат

Для потреб бюджетних установ

(без ПДВ)

Для потреб інших споживачів

(без ПДВ)

тис. грн.

грн./Гкал

тис. грн.

грн./Гкал

1

2

5

6

7

8

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

31455

1713,42

5449

1713,42

1.1

Паливо на технологічні потреби

24698

1345,35

4278

1345,35

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

1491

81,23

258

81,23

 

Водопостачання та водовідведення

992

54,06

173

54,06

 

Амортизаційні відрахування

210

11,43

36

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

241

13,12

42

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

3115

169,68

544

169,68

 

Єдиний соціальний внесок

685

37,33

114

37,33

 

Інші прямі витрати

23

1,23

4

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

867

47,22

150

47,22

3.

Адміністративні витрати

644

35,06

111

35,06

 

Повна собівартість теплової енергії

32966

1795,70

5710

1795,70

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

617

33,62

107

33,62

 

податок на прибуток

111

6,05

19

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

506

27,57

88

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

33583

1829,32

5817

1829,32

 

Виробництво теплової енергії

29931

1630,43

5185

1630,43

 

Транспортування теплової енергії

3456

188,23

598

188,23

 

Постачання теплової енергії

196

10,66

34

10,66

 

Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал

18358

 

3180

 

 

Рівень рентабельності,%

1,87

1,87

1,87

1,87

 

Керуючий справами  виконавчого комітету                           Г. ТИМЧИШИН

 


 2017

2017 1

2017 2

2017 3