Інформація для споживачів


2017

2017 1

 2017 2

2017 32017

2017 11

2017 22

2017 33


Зміни на сайт внесено 25 жовтня 2017р.

Повідомлення про намір КП Червоноградтеплокомуненерго здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення"

Керуючись п.2.3. «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», який затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390  комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

               Діючі, на сьогоднішній день тарифи на теплову енергію встановлені відповідно рішень виконавчого комітету Червоноградської міської ради (останні рішення датовані 2008 р.), які сформовано згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 10.07.2006 №955 на рівні економічно  обґрунтованих витрат на їх надання.

Зважаючи на зміну чинного законодавства у сфері теплопостачання, з грудня 2011 року повноваження щодо встановлення тарифів (в межах виконання ліцензійних умов) були передані від виконавчих органів місцевого самоврядування до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) на підставі Указу Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у  сфері комунальних послуг» від 23.11.2011 №1073/2011 (зі змінами).

З урахуванням прийнятих НКРЕКП постанов, встановлена умова, що «У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових  платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси  запроваджується механізм коригування тарифів.»

Цей механізм застосовувався НКРЕКП до структури тарифів на теплову енергію, яка була затверджена виконавчим комітетом у 2008 році в частині зміни вартості природного газу і на незначному рівні вартості електричної енергії. Інші витрати коригуванню не підлягали, що призвело до невідповідності встановлених тарифів на теплову енергію до економічно - обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

При цьому, тариф на теплову енергію для КП «Червоноградтеплокомуненерго» являється не структурованим, тобто не має розподілу за видами ліцензованої діяльності – виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії.

                 Враховуючи положення постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері теплопостачання» №308 від 22.03.2017, повноваження щодо установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання передані до виконавчих органів місцевих рад.

З метою отримання структурованого економічно  обґрунтованого тарифу на теплову енергію КП «Червоноградтеплокомуненерго» виконало розрахунки тарифів для всіх категорій споживачів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».                                                                                                                               Тарифи на теплову енергію визначено за діючими нормами і нормативами економічно обґрунтованих значень усіх показників господарської діяльності.                                                               Підприємством наданий комплект документів. При цьому, надані затверджені або погоджені:        

 • річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік, відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, втрати теплової енергії в теплових мережах, корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за категоріями, теплове навантаження об’єктів теплоспоживання;      
 • норма питомих витрат палива на виробництво 1 Гкал;        
 • норма питомих витрат електричної енергії  на виробництво 1 Гкал;  

                 Економічно обґрунтована собівартість теплової енергії визначена з урахуванням наступних факторів:

1.Корисний відпуск за категоріями споживачів.

Вихідні данні:нормативна температура внутрішнього повітря у приміщеннях, помісячна температура зовнішнього повітря, кількість днів опалювального періоду максимальне приєднане теплове навантаження. Слід зазначити, що в коригованих НКРЕКП тарифах на теплову енергію застосовувались показники корисного відпуску, що склалися у 2008 році:  

 • населення – 182 246 Гкал        
 • бюджет – 32 499 Гкал        
 • інші споживачі – 13 953 Гкал
 • всього – 228 698 Гкал 

На теперішній час, в зв’язку з багатьма факторами, обсяги корисного відпуску теплової енергії значно скоротились          

 • населення – 82 022 Гкал   або  45,00 %                  
 • бюджет – 18 358 Гкал   або 56,48 %        
 • інші споживачі – 3180 Гкал   або 22 ,79 %
 • всього – 103 559 Гкал   або 45,28%

           Збільшення вартості теплової енергії та послуги з централізованого опалення, пов’язане зі зростанням вартості газового палива, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та зменшенням кількості опалювальної площі житлових будинків.

 

 

Порівняльна таблиця по КП «Червоноградтеплокомуненерго»

 

діючі тарифи та проект тарифів на теплову енергію.

 

Категорія

споживачів

Діючий тариф з ПДВ

Проект тарифу з   ПДВ

 

      Рівень зростання %

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

грн за 1 м2

грн за 1 Гкал

 

 

Населення

 

48,33

1503,34

59,46

1888,64

23,0

25,6

Бюджетні установи

 

1489,54

 

2 546,50

 

70,9

Інші споживачі

 

1958,84

 

2 546,50

 

30,0

 

Директор                                                     Дмуховський С.М.

 

Вик. Семенюк.Г.Р.

 

 

Порівняльна таблиця зміни ціни на основні складові частини тарифу

Без ПДВ

 

Найменування

В діючому тарифі

В плановому тарифі

% росту

Ел. енергія ІІ класу грн/кВтгод

1,6212

1,866

15,1

Мінімальна заробітна плата

1491,67

1762

18,1

Природний газ грн./1000 куб. м,

в.т.ч.

 

 

На виробництво т/е для населення

5674,70

5 674,70

0,0

На виробництво т/е для бюджетних

5674,70

8 639,90

50,6

На виробництво т/е для інших споживачів

7908,11

8 639,90

9,2

Водопостачання та водовідведення

7,31

12,12

65,8

 

 

 

Проект тарифів   на теплову енергію, її виробництво, транспортування,

постачання   для   бюджетних установ та інших споживачів

та послуги централізованого опалення для населення

 

населення

Бюджетні установи та інші споживачі

 

 

грн./Гкал з ПДВ

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії,

грн./м² в рік з ПДВ

Тариф   на теплову енергію, її виробництво, транспортування, та постачання  

 

 

    

2 546,50

Тариф   на послугу з централізованого опалення  

1888,64

59,46

 

 

 

ДОДАТОК №1

Структура тарифів на теплову енергію

Комунального підприємства "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

№ з/п

Назва статей витрат

Для потреб населення

тис. грн.

грн./Гкал

1

2

3

4

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

119335

1454,92

1.1

Паливо на технологічні потреби

89864

1095,61

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

11204

136,59

 

Водопостачання та водовідведення

3395

41,39

 

Амортизаційні відрахування

937

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

1076

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

10458

127,51

 

Єдиний соціальний внесок

2301

28,05

 

Інші прямі витрати

101

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

3025

36,88

3.

Адміністративні витрати

1983

24,17

 

Повна собівартість теплової енергії

124343

1515,97

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

2758

33,62

 

податок на прибуток

496

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

2261

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

127101

1549,60

 

Виробництво теплової енергії

108101

1317,96

 

Транспортування теплової енергії

18343

223,64

 

Постачання теплової енергії

656

8,00

 

Обсяг реалізації теплової енергії,Гкал

82022

 

 

Рівень рентабельності,%

2,22

2,22

Директор                                                                                        С.М. Дмуховський

 

 

 

ДОДАТОК №2

 

Структура тарифів на теплову енергію

Комунального підприємства "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

 

№ з/п

Назва статей витрат

Для потреб бюджетних установ

Для потреб інших споживачів

тис. грн.

грн./Гкал

тис. грн.

грн./Гкал

1

2

5

6

7

8

1.

Прямі витрати всього, в т. ч. :

37219

2027,41

6442

2027,42

1.1

Паливо на технологічні потреби

30623

1668,10

5304

1668,10

1.2

Електроенергія на технологічні потреби

2508

136,59

434

136,59

 

Водопостачання та водовідведення

760

41,39

132

41,39

 

Амортизаційні відрахування

210

11,43

36

11,43

 

Матеріали та інші матеріальні ресурси

241

13,12

42

13,12

 

Прямі витрати на оплату праці

2341

127,51

405

127,51

 

Єдиний соціальний внесок

515

28,05

85

28,05

 

Інші прямі витрати

23

1,23

4

1,23

2.

Загальновиробничі витрати

677

36,88

117

36,88

3.

Адміністративні витрати

444

24,17

77

24,17

 

Повна собівартість теплової енергії

38340

2088,46

6636

2088,46

 

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

617

33,62

107

33,62

 

податок на прибуток

111

6,05

19

6,05

 

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

506

27,57

88

27,57

 

Вартість теплової енергії, в т. ч.:

38957

2122,09

6743

2122,09

 

Виробництво теплової енергії

34705

1890,45

6007

1890,45

 

Транспортування теплової енергії

4106

223,64

711

223,64

 

Постачання теплової енергії

147

8,00

25

8,00

 

Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал

18358

 

3180

 

 

Рівень рентабельності,%

1,61

1,61

1,61

1,61

 

 

Директор                                                                                         С.М. Дмуховський

 

ДОДАТОК №3

 

 

Структура тарифу на послугу з централізованого опалення, що надається населенню Комунальним підприємством "Червоноградтеплокомуненерго"

Червоноградської міської ради

 

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн./Гкал

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії, грн./м² в рік

1

2

3

4

1

Собівартість теплової енергії

1515,97

282,05

2

Витрати на утримання абонентської служби, в т. ч.:

9,13

1,69

2.1

витрати на оплату праці

6,85

1,27

2.2

єдиний соціальний внесок

1,51

0,28

2.3

послуги КП "ЧЖКС"

0,77

0,14

 

 

 

 

3

Послуги банку

15,15

2,82

 

 

 

 

 

Повна планова собівартість з урахуванням послуг банку

1540,25

286,55

4

Розрахунковий прибуток, в т. ч.:

33,62

6,26

4.1

податок на прибуток

6,05

1,13

4.2

на розвиток виробництва і виробничі інвестиції

27,57

5,13

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу

1573,87

292,81

 

Податок на додану вартість

314,77

58,56

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з ПДВ

1888,64

351,37

 

 

 

 

 

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн./м кв. за місяць протягом опалювального періоду з ПДВ

 

59,46

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності,%

2,18

2,18

 

 

 

 

 

Планована тривалість опалювального періоду, діб

179

179

 

 

 

 

Директор                                                                                         С.М. Дмуховський

 

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: 80100, м.Червоноград, вул.Промислова1, e-mail: Kpchtke@ukr.net

 

Директор                                                                                              Дмуховський С.М.

 

 

 


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

у Львівській області

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“Червоноградтеплокомуненерго”

80100 м.Червоноград , Львівська обл.

вул. Промислова, 1 тел.(03249)2-63-72, факс (03249)4-75-80     E-mail kpchtke@ukr.net ,          

                                                                                                              

 

______________                                                            На №       від                                р.                                                                                                              

    

 

        Нарахування плати за послуги з централізованого опалення населенню проводиться згідно Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630 із змінами.

Нарахування вартості послуг з опалення здійснюється у наступному порядку:

- у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири;

-у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим;

- у разі несправності засобів обліку теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

Розрахунок плати за 1 м² опалюваної площі за січень- лютий 2018року:

 

формула розрахунку плати  за 1 м² опалюваної площі послуги з централізованого опалення з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання централізованого опалення в місяці, який є розрахунковим:

П = ТО х S х Кi х (ni/nкi); де

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

   nкi - календарна кількість діб в і-му місяці.

   То - одноставковий тариф – 51,82 грн/кв.м.

   S –   опалювальна площа2

   Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовн. повітря   та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку

діючого тарифу;

Кі = qфакт і / qн і,   де

   qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

qн і  =q*nі / N , де

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії,179 діб

                           qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));    

 

де tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) , +18 °С;

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, +0.4°C;

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

nі - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

-   затверджений тариф на 1кв. метр опалювальної площі – 51,82грн.

 

-     qн і , нормативна річна витрата теплоти на опалення 1 кв. метра опалювальної  

       площі:

-    для 1-2х поверхового будинку – 0,344 Гкал/рік;

 

-  для 3-4х поверхового будинку – 0,202 Гкал/рік ;

 

-    для 5-ти та більше – 0,137 Гкал/рік;

  

 

Тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах , nі

Тривалість опалювального періоду, врахована у встановленому тарифі,N

Фактична кількість діб надання послуги, nфi 

Середня фактична температура зовнішнього повітря,С0

Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовн. повітря   та   тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку

діючого тарифу

Вартість опалення

1 кв.м,грн./м.кв

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

Січень2018

31

179

30

0

1,0227275

1,0227281

1,0227258

52,9977

52,9977

52,9977

Лютий2018

28

179

28

-3,7

1,2329544

1,2329561

1,2329563

63,8918

63,8918

63,8918

 

 Розрахунок фактичних норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалювальної площі за січень- лютий 2018року:

 

 

Qфакт =Qр* Kп * K t

Kп=поп /179

поп- фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

K t=18- tфакт/ 180-0,4

tфакт -середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду.

Qр- ормативна річна витрата теплоти на опалення 1 м2

 

ля 1-2 поверхи                             0,344Гкал/ рік

ля 3-4 поверхи                             0,202 Гкал/рік

ля 5-ти і більше поверхів           0,137 Гкал/рік

                 

 

фактична кількість діб

надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді

середня фактична температура

зовнішнього повітря розрахункового

періоду,- tфакт

Вартість 1Гкал,грн

Kп

K t

Вартість опалення 1 кв.м,грн./м.кв

 

для 1-2хповерхо вого будинку

для 3-4х поверхового будинку

для 5-ти та більше поверх. будинку

Січень2018

30

0

1809,91

0,1732

1,2227

110,2235

64,7948

43,9808

Лютий,2018

28

-3,7

1809,91

0,1564

1,2330

119,9970

70,5865

47,7816

 

Нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності у багатоквартирних будиноках засобів обліку теплової енергії  за січень- лютий 2018 року здійснювалось з урахуванням фактичної кількісті діб надання послуги з централізованого опалення   та середньої фактичної температури зовнішнього повітря розрахункового періоду.

                                                                                  

                Таким чином нарахування мешканцям будинків, що обладнані приладами обліку теплової енергії (справні та пройшли повірку), проводиться за показами приладів обліку.

               В будинках, де прилади обліку несправні або не повірені, нарахування проводиться по нормах споживання розрахованих у відповідності до кількості поверхів у будинку.

               В будинках, де відсутні прилади обліку, нарахування проводиться по тарифу за 1 м2 затвердженому рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 30.11.2017р. № 212 відкорегованому до температури зовнішнього середовища за розрахунковий місяць.

             Крім того повідомляємо, що на підставі постанови КМУ № 51 від 06.02.2017р. (що являється доповненням до постанови КМ№ № 409 від 06.08.2014р. «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» зменшено ( коефіцієнт 0,0548 зменшено до 0,0431) соціальні норми для надання пільг та субсидій . Соціальна норма розраховується:

           для 1-4 поверхових будинків: 1809,91 (вартість 1Гкал.) х 0,0431 х 0,608= 47,4283 грн. на 1 м2

           для будинків 5 і вище поверхів 1809,91х0,0431х0,41=31,9829 грн. на 1 м2 .

         Адміністрація КП «ЧТКЕ» та депутати міської ради звернулись листом до Кабінету Міністрів України з проханням відмініти постанову КМУ № 51 від 06.02.2017р., тобто збільшити (повернути попередній коефіцієнт) соціальні норми на надання пільг та субсидій на послуги з теплопостачання.

          

 

 

 

Директор                                                   Дмуховський С.М.

Вик. Сенюта Г.І.

       0324946655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перелік теплових лічильників з дійсною держповіркою 2018р.

 


 1. 1.

Миру,11

 1. 2.

Миру, 13А

 1. 3.

Шептицького 1 (3 п.)

 1. 4.

Шептицького1(4п,97-128кв)

 1. 5.

Шептицького1(5п,129-160к)

 1. 6.

Шептицького 3

 1. 7.

Шептицького,4

 1. 8.

Шептицького 13

 1. 9.

Шептицького 21

 1. 10.

Шептицького 24

 1. 11.

Шептицького 27

 1. 12.

Шептицького 33

 1. 13.

Шептицького 33А

 1. 14.

Грінченка, 1

 1. 15.

Грінченка,5

 1. 16.

Грінченка,4

 1. 17.

Грінченка,8

 1. 18.

Грінченка,12

 1. 19.

Бандери, 2А

 1. 20.

Бандери, 9

 1. 21.

Бандери 11(1 під.)

 1. 22.

Бандери 14(2 п-д.)

 1. 23.

Бандери 25 (2п.)

 1. 24.

Бандери 33

 1. 25.

Бандери 41

 1. 26.

Бандери 51

 1. 27.

Бандери 55

 1. 28.

Бандери,57

 1. 29.

Богуна, 3

 1. 30.

Винниченка, 10

 1. 31.

Стуса 4

 1. 32.

Стуса,6

 1. 33.

Стуса,9

 1. 34.

Стуса,12

 1. 35.

Стуса,14(2 п.,кв.60-125)

 1. 36.

Стуса 16

 1. 37.

Стуса,18

 1. 38.

Стуса,23

 1. 39.

Стуса,25 (кв.57-125)

 1. 40.

Стуса,26

 1. 41.

Стуса,33

 1. 42.

Стуса,37

 1. 43.

Стуса,49

 1. 44.

Стуса,53

 1. 45.

Стуса,45А

 1. 46.

Сокальська, 2

 1. 47.

Сокальська, 8 (81 кв.)

 1. 48.

Сокальська, 8 (85 кв.)

 1. 49.

Сокальська, 10 (2 п.)

 1. 50.

Сокальська, 38 (3 п.)

 1. 51.

Сокальська 40А

 1. 52.

Мазепи 6(1п.)

 1. 53.

Мазепи 6(3п.)

 1. 54.

Мазепи 6(4п.)

 1. 55.

Івасюка, 3

 1. 56.

Івасюка,5

 1. 57.

Івасюка,11

 1. 58.

Івасюка 15

 1. 59.

Івасюка,17

 1. 60.

Івасюка,19

 1. 61.

Корольова, 1

 1. 62.

Корольова, 7

 1. 63.

Корольова, 36 (1-3 п.)

 1. 64.

Корольова, 36 (4-6 п.)

 1. 65.

Корольова 38(1п-д.)

 1. 66.

Корольова 38(7п-д.)

 1. 67.

Героїв Майдану,15

 1. 68.

Шевченка,3(1 п.,кв.1-64)

 1. 69.

Шевченка,5(1 п.,кв.1-64)

 1. 70.

Шевченка,10

 1. 71.

Шевченка, 11 (4-6 п.)

 1. 72.

Шевченка,13

 1. 73.

Шевченка,14

 1. 74.

Шевченка,16(2пол,кв.62-75

 1. 75.

Шевченка,16(1пол.,кв.2-60

 1. 76.

Шевченка,18(2п.,кв.61-75)

 1. 77.

Шевченка,18(1п.,кв.1-60)

 1. 78.

Шевченка,24

 1. 79.

Шевченка,30

 1. 80.

Шевченка,26А

 1. 81.

Клюсівська, 7

 1. 82.

Грушевського,10

 1. 83.

Грушевського,12

 1. 84.

Грушевського 17

 1. 85.

Грушевського,19

 1. 86.

Тарнавського,2

 1. 87.

Тарнавського,3

 1. 88.

Тарнавського 4А

 1. 89.

Купчинського,3

 1. 90.

Купчинського,6

 1. 91.

Купчинського,7

 1. 92.

Купчинського,10

 1. 93.

Шашкевича, 6

 1. 94.

Шухевича,3

 1. 95.

Шухевича,10

 1. 96.

Шухевича,12

 1. 97.

Будівельна9(6-7п)

 1. 98.

Будівельна5А(1-2п,1-20кв)

 1. 99.

Чорновола, 23

 1. 100.

Львівська, 19

 

 

 

Перелік теплових лічильників, що не пройшли держповірки 2018р 


 1.  

Миру,1

 1.  

Миру,2

 1.  

Миру,3

 1.  

Миру,6

 1.  

Миру 7

 1.  

Миру,8

 1.  

Миру,9

 1.  

Миру,37

 1.  

Шептицького1(7п,193-224к)

 1.  

Шептицького1(6п,161-192к)

 1.  

Шептицького1(2п,33-64кв.)

 1.  

Шептицького1(1п.,1-32кв.)

 1.  

Шептицького 5

 1.  

Шептицького 6(1 п-д)

 1.  

Шептицького,11

 1.  

Шептицького,12(кв.1-56)

 1.  

Шептицького,12(кв.57-113)

 1.  

Шептицького 18

 1.  

Шептицького 20

 1.  

Шептицького 22

 1.  

Шептицького29(1п.,1-54кв)

 1.  

Шептицького29(2п.,55-108к

 1.  

Шептицького31(1-54кв)

 1.  

Шептицького 3А

 1.  

Шептицького5А

 1.  

Шептицького,7A

 1.  

Шептицького,(9A+9)

 1.  

Шептицького29А

 1.  

Паркова,2

 1.  

Паркова,6

 1.  

Паркова 8

 1.  

Паркова 2А(1п.,3п.,4п.)

 1.  

Паркова,8А

 1.  

Грінченка,2

 1.  

Грінченка 3

 1.  

Грінченка,6

 1.  

Грінченка,7

 1.  

Грінченка,10

 1.  

Грінченка 11

 1.  

Грінченка 14

 1.  

Грінченка,16

 1.  

Бандери,1

 1.  

Бандери,5

 1.  

Бандери 7(1-2п.,1-35кв.)

 1.  

Бандери 7(3-6п,36-94кв.)

 1.  

Бандери 7(7-8п.,95-129к)

 1.  

Бандери 8

 1.  

Бандери 10

 1.  

Бандери 11(4 п-д)

 1.  

Бандери 11(2 п-д.)

 1.  

Бандери,11(3-П-Д)

 1.  

Бандери 12

 1.  

Бандери 14(3 п-д.)

 1.  

Бандери 14(1 п.)

 1.  

Бандери 16

 1.  

Бандери 19

 1.  

Бандери 21(5-8п.65-129кв)

 1.  

Бандери 21(1-4п.1-64кв.)

 1.  

Бандери 23

 1.  

Бандери 25(1п.,1-32кв.)

 1.  

Бандери 27(4п,109-144кв)

 1.  

Бандери 27(3п.,73-108кв)

 1.  

Бандери 29

 1.  

Бандери,35

 1.  

Бандери 37

 1.  

Бандери 39

 1.  

Бандери 47

 1.  

Бандери 49

 1.  

Бандери 53

 1.  

Бандери,19А

 1.  

Стуса 2

 1.  

Стуса 7

 1.  

Стуса 8

 1.  

Стуса 10

 1.  

Стуса 13

 1.  

Стуса,14(1 п,кв.1-59)

 1.  

Стуса 19

 1.  

Стуса 20

 1.  

Стуса,21

 1.  

Стуса,24

 1.  

Стуса,25(кв.1-56,п.1-4)

 1.  

Стуса,27

 1.  

Стуса 28

 1.  

Стуса,29

 1.  

Стуса 2А

 1.  

Стуса 30

 1.  

Стуса 31

 1.  

Стуса 34

 1.  

Стуса,35(1пол.,кв.1-69)

 1.  

Стуса,35(2пол.,кв.70-125)

 1.  

Стуса,36

 1.  

Стуса,38

 1.  

Стуса 39

 1.  

Стуса 41

 1.  

Стуса,43

 1.  

Стуса 47

 1.  

Стуса 51

 1.  

Стуса 17А

 1.  

Стуса,23А

 1.  

Стуса,35А

 1.  

Стуса 43А

 1.  

Сокальська 6(1-4п.,1-56кв

 1.  

Сокальська 6(5-8 п.)

 1.  

Сокальська 8

 1.  

Сокальська 10(1п-д.)

 1.  

Сокальська 10(3п-д.)

 1.  

Сокальська 12

 1.  

Сокальська 14

 1.  

Сокальська,16

 1.  

Сокальська 18(1п.,1-36кв)

 1.  

Сокальська18(3п,73-108кв)

 1.  

Сокальська18(5п,145-180к)

 1.  

Сокальська18(6п.181-217к)

 1.  

Сокальська 20

 1.  

Сокальська 24

 1.  

Сокальська 26

 1.  

Сокальська,28

 1.  

Сокальська 30

 1.  

Сокальська 32

 1.  

Сокальська 34

 1.  

Сокальська 36

 1.  

Сокальська,38 (1п. 1-32кв

 1.  

Сокальська 38(2п-д)

 1.  

Сокальська 40

 1.  

Сокальська 42

 1.  

Сокальська 44(2п-д.)

 1.  

Сокальська 18А

 1.  

Мазепи,2

 1.  

Мазепи 4

 1.  

Мазепи 6(5п.,197-232кв.)

 1.  

Мазепи 8

 1.  

Мазепи 16

 1.  

Мазепи 17

 1.  

Мазепи 20(3п.,68-103кв.)

 1.  

Мазепи 20(1п.,1-31кв.)

 1.  

Корольова 2

 1.  

Корольова 4

 1.  

Корольова 5

 1.  

Корольова 6

 1.  

Корольова 12

 1.  

Корольова,13

 1.  

Корольова 14

 1.  

Корольова 15

 1.  

Корольова 16

 1.  

Корольова 17

 1.  

Корольова 18

 1.  

Корольова 19

 1.  

Корольова 38(5 п-д.)

 1.  

Корольова 14А

 1.  

Івасюка,7

 1.  

Івасюка 12

 1.  

Івасюка,13

 1.  

Івасюка 18

 1.  

Івасюка 22

 1.  

Івасюка 23

 1.  

Івасюка 25

 1.  

Івасюка 27

 1.  

Перемоги 9

 1.  

Перемоги 11

 1.  

Перемоги,13

 1.  

Перемоги 1А

 1.  

Набережна 7

 1.  

Набережна 9

 1.  

Набережна 15

 1.  

Набережна,19

 1.  

Набережна 21

 1.  

Набережна 23

 1.  

Набережна 25

 1.  

Набережна 27

 1.  

Шевченка,3(2 п.)

 1.  

Шевченка 4(1-3п.)

 1.  

Шевченка,5(2п.,кв.65-128)

 1.  

Шевченка 7(1-3п.)

 1.  

Шевченка 7(4-6п.)

 1.  

Шевченка,8

 1.  

Шевченка,9(1 п.кв.1-60)

 1.  

Шевченка,9(2 п.кв.61-120)

 1.  

Шевченка 11(1-3 п.)

 1.  

Шевченка,12

 1.  

Шевченка 17(кв.1-40)

 1.  

Шевченка,17(кв.41-104)

 1.  

Шевченка 1А

 1.  

Шевченка,21

 1.  

Шевченка,22

 1.  

Шевченка,23

 1.  

Шевченка,25

 1.  

Шевченка,26

 1.  

Шевченка,27

 1.  

Шевченка 28

 1.  

Шевченка,3A

 1.  

Шевченка,12А

 1.  

Шевченка 13А

 1.  

Клюсівська 12

 1.  

Клюсівська,13

 1.  

Клюсівська,15

 1.  

Клюсівська,17

 1.  

Клюсівська22(1-4 п-д)

 1.  

Грушевського,3

 1.  

Грушевського,4

 1.  

Грушевського,6

 1.  

Грушевського,8

 1.  

Грушевського,9

 1.  

Грушевського 15

 1.  

Грушевського,7А

 1.  

Грушевського,8А

 1.  

Грушевського,10А

 1.  

Шкільна,4

 1.  

Шкільна,6

 1.  

Тарнавського,1

 1.  

Тарнавського,4

 1.  

Тарнавського 6

 1.  

Тарнавського,7

 1.  

Тарнавського 8

 1.  

Тарнавського 9

 1.  

Тарнавського 5А

 1.  

Купчинського 1

 1.  

Купчинського,2

 1.  

Купчинського,4

 1.  

Купчинського,5

 1.  

Купчинського,9

 1.  

Купчинського,6А

 1.  

Винниченка 8

 1.  

Будівельна,3

 1.  

Шашкевича,4

 1.  

Шашкевича,9

 1.  

Шухевича,2

 1.  

Шухевича 8

 1.  

Львівська 11

 1.  

Львівська 13

 1.  

Шептицького,8

 1.  

Івасюка, 9

 1.  

Паркова, 4Перелік теплових лічильників з держповіркою, без держповірки і які потребують ремонту.doc

 

1. Перелік теплових лічильників з дійсною держповіркою 2017

 


 1. 1.

Миру,11

 1. 2.

Миру, 13А

 1. 3.

Шептицького 3

 1. 4.

Шептицького,4

 1. 5.

Шептицького 27

 1. 6.

Грінченка, 1

 1. 7.

Грінченка,5

 1. 8.

Грінченка,12

 1. 9.

Бандери 11(1 під.)

 1. 10.

Бандери 14(2 п-д.)

 1. 11.

Бандери 25 (2п.)

 1. 12.

Бандери 41

 1. 13.

Бандери 51

 1. 14.

Бандери 55

 1. 15.

Бандери,57

 1. 16.

Богуна, 3

 1. 17.

Винниченка, 10

 1. 18.

Стуса,9

 1. 19.

Стуса,12

 1. 20.

Стуса,14(2 п.,кв.60-125)

 1. 21.

Стуса 16

 1. 22.

Стуса,18

 1. 23.

Стуса,23

 1. 24.

Стуса,25(кв.57-125)

 1. 25.

Стуса,26

 1. 26.

Стуса,37

 1. 27.

Стуса,53

 1. 28.

Стуса,23А

 1. 29.

Стуса,45А

 1. 30.

Сокальська, 38 (3 п.)

 1. 31.

Мазепи 6(3п.)

 1. 32.

Івасюка,5

 1. 33.

Івасюка,11

 1. 34.

Івасюка 15

 1. 35.

Івасюка,17

 1. 36.

Корольова, 7

 1. 37.

Героїв Майдану,15

 1. 38.

Шевченка,3(1 п.,кв.1-64)

 1. 39.

Шевченка,5(1 п.,кв.1-64)

 1. 40.

Шевченка,10

 1. 41.

Шевченка,13

 1. 42.

Шевченка,14

 1. 43.

Шевченка,16(2пол,кв.62-75

 1. 44.

Шевченка,16(1пол.,кв.2-60

 1. 45.

Шевченка,18(2п.,кв.61-75)

 1. 46.

Шевченка,18(1п.,кв.1-60)

 1. 47.

Шевченка,24

 1. 48.

Шевченка,30

 1. 49.

Шевченка,26А

 1. 50.

Грушевського,10

 1. 51.

Грушевського,12

 1. 52.

Грушевського 17

 1. 53.

Тарнавського,2

 1. 54.

Тарнавського,3

 1. 55.

Тарнавського 4А

 1. 56.

Купчинського,3

 1. 57.

Купчинського,6

 1. 58.

Купчинського,7

 1. 59.

Купчинського,10

 1. 60.

Шашкевича, 6

 1. 61.

Шухевича,10

 1. 62.

Шухевича,12

 1. 63.

Чорновола, 23

 1. 64.

Івасюка, 3


 

2. Теплові лічильники які потрубують ремонту

Івасюка, 5

Стуса, 23

Стуса, 23А

Шевченка, 3 (1 п.)

Шевченка, 16 (1 п.)

Шевченка, 16 (2 п.)

Шевченка, 18 (2 п.)

Тарнавського, 3

 

3. Перелік де знято на повірку за рахунок мешканців

Шептицького 13

Шептицького 21

Стуса 33

Стуса 49

Сокальська 10(2п-д.)

Корольова 36(4-6п.)

Корольова 36(1-3 п.)

Шевченка 11(4-6п.)

Грушевського,19

Будівельна9(6-7п)

Шухевича,3

 

4. Перелік теплових лічильників, що не пройшли держповірки в 2016 р.

 


 1.  

Миру 7

 1.  

Миру,8

 1.  

Миру,9

 1.  

Шептицького1(7п,193-224к)

 1.  

Шептицького1(6п,161-192к)

 1.  

Шептицького1(2п,33-64кв.)

 1.  

Шептицького1(1п.,1-32кв.)

 1.  

Шептицького1(4п,97-128кв)

 1.  

Шептицького1(3п,65-96 кв)

 1.  

Шептицького1(5п,129-160к)

 1.  

Шептицького 5

 1.  

Шептицького 13

 1.  

Шептицького 18

 1.  

Шептицького 20

 1.  

Шептицького 21

 1.  

Шептицького 22

 1.  

Шептицького29(1п.,1-54кв)

 1.  

Шептицького29(2п.,55-108к

 1.  

Шептицького31(1-54кв)

 1.  

Шептицького33

 1.  

Шептицького 3А

 1.  

Шептицького29А

 1.  

Грінченка 3

 1.  

Грінченка 11

 1.  

Грінченка 14

 1.  

Бандери 7(1-2п.,1-35кв.)

 1.  

Бандери 7(3-6п,36-94кв.)

 1.  

Бандери 7(7-8п.,95-129к)

 1.  

Бандери 8

 1.  

Бандери 9

 1.  

Бандери 10

 1.  

Бандери 11(2 п-д.)

 1.  

Бандери,11(3-П-Д)

 1.  

Бандери 12

 1.  

Бандери 14(3 п-д.)

 1.  

Бандери 14(1 п.)

 1.  

Бандери 16

 1.  

Бандери 19

 1.  

Бандери 21(5-8п.65-129кв)

 1.  

Бандери 21(1-4п.1-64кв.)

 1.  

Бандери 23

 1.  

Бандери 25(1п.,1-32кв.)

 1.  

Бандери 25 (2п.)

 1.  

Бандери 27(4п,109-144кв)

 1.  

Бандери 27(3п.,73-108кв)

 1.  

Бандери 29

 1.  

Бандери 2А

 1.  

Бандери 33

 1.  

Бандери 37

 1.  

Бандери 39

 1.  

Бандери 49

 1.  

Бандери 53

 1.  

Стуса 2

 1.  

Стуса 4

 1.  

Стуса 7

 1.  

Стуса 10

 1.  

Стуса 13

 1.  

Стуса 19

 1.  

Стуса 20

 1.  

Стуса,21

 1.  

Стуса,24

 1.  

Стуса,25(кв.1-56,п.1-4)

 1.  

Стуса,27

 1.  

Стуса 28

 1.  

Стуса,29

 1.  

Стуса 2А

 1.  

Стуса 30

 1.  

Стуса 31

 1.  

Стуса 33

 1.  

Стуса 34

 1.  

Стуса,36

 1.  

Стуса,38

 1.  

Стуса 39

 1.  

Стуса 41

 1.  

Стуса 47

 1.  

Стуса 49

 1.  

Стуса 51

 1.  

Стуса 43А

 1.  

Сокальська 2

 1.  

Сокальська 6(1-4п.,1-56кв

 1.  

Сокальська 6(5-8 п.)

 1.  

Сокальська 8

 1.  

Сокальська 10(2п-д.)

 1.  

Сокальська 10(3п-д.)

 1.  

Сокальська 12

 1.  

Сокальська 14

 1.  

Сокальська,16

 1.  

Сокальська 18(1п.,1-36кв)

 1.  

Сокальська18(3п,73-108кв)

 1.  

Сокальська18(5п,145-180к)

 1.  

Сокальська18(6п.181-217к)

 1.  

Сокальська 20

 1.  

Сокальська 24

 1.  

Сокальська 26

 1.  

Сокальська 32

 1.  

Сокальська 36

 1.  

Сокальська,38 (1п. 1-32кв

 1.  

Сокальська 38(2п-д)

 1.  

Сокальська 40

 1.  

Сокальська 42

 1.  

Сокальська 44(2п-д.)

 1.  

Сокальська 18А

 1.  

Сокальська 40А

 1.  

Мазепи 4

 1.  

Мазепи 6(4п.,143-196кв.)

 1.  

Мазепи 6(5п.,197-232кв.)

 1.  

Мазепи 8

 1.  

Мазепи 16

 1.  

Мазепи 17

 1.  

Мазепи 20(3п.,68-103кв.)

 1.  

Мазепи 20(1п.,1-31кв.)

 1.  

Корольова 2

 1.  

Корольова 4

 1.  

Корольова 5

 1.  

Корольова 6

 1.  

Корольова 12

 1.  

Корольова 14

 1.  

Корольова 16

 1.  

Корольова 18

 1.  

Корольова 19

 1.  

Корольова 36(1-3 п.)

 1.  

Корольова 38(1п-д.)

 1.  

Корольова 38(5 п-д.)

 1.  

Корольова 38(7п-д.)

 1.  

Корольова 14А

 1.  

Івасюка 12

 1.  

Івасюка 18

 1.  

Івасюка 22

 1.  

Івасюка 23

 1.  

Івасюка 25

 1.  

Івасюка 27

 1.  

Героїв Майдану,1А

 1.  

Набережна 7

 1.  

Набережна 9

 1.  

Набережна 15

 1.  

Набережна,19

 1.  

Набережна 21

 1.  

Набережна 23

 1.  

Набережна 25

 1.  

Набережна 27

 1.  

Шевченка 4(1-3п.)

 1.  

Шевченка 7(1-3п.)

 1.  

Шевченка 7(4-6п.)

 1.  

Шевченка 11(4-6п.)

 1.  

Шевченка 11(1-3 п.)

 1.  

Шевченка 17(кв.1-40)

 1.  

Шевченка 1А

 1.  

Шевченка 28

 1.  

Клюсівська 7

 1.  

Клюсівська,17

 1.  

Клюсівська, 22

 1.  

Грушевського,3

 1.  

Грушевського,9

 1.  

Грушевського,7А

 1.  

Грушевського,8А

 1.  

Грушевського,10А

 1.  

Шкільна,4

 1.  

Шкільна,6

 1.  

Тарнавського,4

 1.  

Тарнавського 8

 1.  

Купчинського 1

 1.  

Купчинського,2

 1.  

Купчинського,4

 1.  

Винниченка 8

 1.  

Будівельна9(6-7п)

 1.  

Будівельна5А(1-2п,1-20кв)

 1.  

Львівська 11

 1.  

Львівська 13

 1.  

Львівська,19


 

5. Перелік теплових лічильників, що не пройшли держповірки в 2015 р.

 


 1.  

Миру,1

 1.  

Миру,2

 1.  

Миру,3

 1.  

Миру,6

 1.  

Миру,37

 1.  

Шептицького 6(1 п-д)

 1.  

Шептицького,11

 1.  

Шептицького,12(кв.1-56)

 1.  

Шептицького,12(кв.57-113)

 1.  

Шептицького 24

 1.  

Шептицького5А

 1.  

Шептицького,7A

 1.  

Шептицького,(9A+9)

 1.  

Шептицького33А

 1.  

Паркова,2

 1.  

Паркова,6

 1.  

Паркова 8

 1.  

Паркова 2А(1п.,3п.,4п.)

 1.  

Паркова,8А

 1.  

Грінченка,2

 1.  

Грінченка,4

 1.  

Грінченка,6

 1.  

Грінченка,7

 1.  

Грінченка,8

 1.  

Грінченка,10

 1.  

Грінченка,16

 1.  

Героїв Майдану,11

 1.  

Бандери,1

 1.  

Бандери,5

 1.  

Бандери,35

 1.  

Бандери 47

 1.  

Бандери,19А

 1.  

Стуса 6

 1.  

Стуса 8

 1.  

Стуса,14(1 п,кв.1-59)

 1.  

Стуса,35(1пол.,кв.1-69)

 1.  

Стуса,35(2пол.,кв.70-125)

 1.  

Стуса,43

 1.  

Стуса 17А

 1.  

Стуса,35А

 1.  

Сокальська 10(1п-д.)

 1.  

Сокальська,28

 1.  

Сокальська,30

 1.  

Сокальська 34

 1.  

Мазепи,2

 1.  

Мазепи 6(1п. 1-34кв.)

 1.  

Корольова 1

 1.  

Корольова,13

 1.  

Корольова,15

 1.  

Корольова 17

 1.  

Корольова 36(4-6п.)

 1.  

Івасюка,7

 1.  

Івасюка,13

 1.  

Івасюка,19

 1.  

Героїв майдану, 9

 1.  

Героїв майдану, 13

 1.  

Шевченка,3(2 п.)

 1.  

Шевченка,5(2п.,кв.65-128)

 1.  

Шевченка,8

 1.  

Шевченка,9(1 п.кв.1-60)

 1.  

Шевченка,9(2 п.кв.61-120)

 1.  

Шевченка,12

 1.  

Шевченка,17(кв.41-104)

 1.  

Шевченка,21

 1.  

Шевченка,22

 1.  

Шевченка,23

 1.  

Шевченка,25

 1.  

Шевченка,26

 1.  

Шевченка,27

 1.  

Шевченка,3A

 1.  

Шевченка,12А

 1.  

Шевченка 13А

 1.  

Клюсівська 12

 1.  

Клюсівська,13

 1.  

Клюсівська,15

 1.  

Грушевського,4

 1.  

Грушевського,6

 1.  

Грушевського,8

 1.  

Грушевського 15

 1.  

Грушевського,19

 1.  

Тарнавського,1

 1.  

Тарнавського 6

 1.  

Тарнавського,7

 1.  

Тарнавського 9

 1.  

Тарнавського 5А

 1.  

Купчинського,5

 1.  

Купчинського,6А

 1.  

Купчинського,9

 1.  

Будівельна,3

 1.  

Шашкевича,4

 1.  

Шашкевича,9

 1.  

Шухевича,2

 1.  

Шухевича,3

 1.  

Шухевича 8

 1.  

Шептицького,8А

 1.  

Івасюка, 9

 1.  

Паркова, 4


 

Оголошення

Здаються в оренду окремі площі в адмінбудівлі комунального підприємства:
1) 3-й поверх 3-поверхової споруди, 14 кімнат;
2)Приміщення 7 кімнат, вхід з двору;
3)Приміщення колишнього бару, вхід з вулиці.
Ціна та умови надання оренди згідно чинного законодавства.

 528697494 1 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu-chervonograd rev004528697494 3 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu-prochie-uslugi rev004528697494 6 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu- rev004

528697494 2 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu-fotografii rev004528697494 5 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu-lvovskaya-oblast rev004528697494 7 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu- rev004

 

528697494 8 644x461 primschennya-vlnogo-priznachennya-v-orendu- rev004


 

Роз’яснення Мінрегіону з питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків

 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И "05" вересня 2017 р. Червоноградський міський суд Львівської області

 

 

 

  На виконання постанови НКРЕКП від 30.03.2017р. №464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» КП «ЧТКЕ» 

 


КП «Червоноградтеплокомуненерго»

 Адреса: м. Червоноград вул. Промислова, 1

 

р/р 26007301079733 ВАТ «Ощадбанк» МФО 325796

 

ЄДРПОУ 23966248, ІПН 239662413132, номер свідоцтва 18321701

 

т.2-14-30, 4-66-55, 4-75-80

 

 

Рахунок №_______ від _________2017р.

 

 Платник: ____________________________________________________________________

 

 Адреса:_____________________________________________________________________

 

Вид послуги

Кількість

Сума, грн.

Послуги з обстеження квартири на факт відключення від центрального опалення та складання акту

1

28,88

Пломбування стояка – 8,69 грн.

 

 

Всього до оплати

 

 

 

                                     В т.ч. 20% ПДВ

 

           Контролер КП «ЧТКЕ»       «_______________» __________________________________

 

                                                                      ( Підпис )                                       ( ПІБ )

 

 

 


Звернення до Гройсмана

Звернення до Гройсмана 2

 

Звернення до Гройсмана 3

Звернення до Гройсмана 4

 Звернення до Гройсмана 5

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

у Львівській області

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“Червоноградтеплокомуненерго”

80100 м.Червоноград , Львівська обл.

вул. Промислова, 1 тел.(03249)2-63-72, факс (03249)4-75-80     E-mail kpchtke@ukr.net ,          

                                                                                                              

13.12.2016р.   1711                                                        На   №         від                       .                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

                                                                                         Міністерство регіонального

                                                                                        розвитку, будівництва та  

                                                                                         житлово-комунального

                                                                                          господарства України

                                                                                           01601 Київ

                                                                                         вул.Велика Житомирська, 9

                                                                                        

                                                                                         Голові НКРЕКП

                                                                                         п. Д. Вовку

                                                                                         03057 м.Київ

                                                                                         вул. Смоленська, 19

 

               

                   Адміністрація КП «ЧТКЕ» просить Вас надати роз´яснення до Постанови      КМУ № 865 від 30.11.2016р., а саме:

 1. 1. В будинки обладнані засобами обліку теплової енергії не подавалось тепло декілька днів по причинах: аварія на теплотрасі; порив внутрішньобудинкової системи; керівництво ОСББ та ЖБК або ініціативна група від мешканців будинку (мається на увазі будинок що неналежить до КП «Червонограджитлокомунсервіс» та КП «Соснівкажитлокомунсервіс») відключили опалення з метою економії при плюсовій температурі на декілька днів або тільки в день, а в ночі включали опалення.

В будинках без приладів обліку подача тепла не зупинялась.

Як визначити середньозважені показники споживання теплової енергії ?

 1. 2.Будинки ОСББ і ЖБК утеплені (утеплено фасад, засклені у під´їздах вікна, встановлено енергозберігаючі двері, які постійно закриті), будинки КП «ЧЖКС» і КП «СЖКС» не утеплені.                                                                    

     Як можна вирахувати середньозважені показники споживання теплової  

     енергії ?

 1. 3.В житловому фонді, який обігріває КП «ЧТКЕ» 65% квартир відключено від централізованого теплопостачання. Є будинки з лічильниками в яких відключено 10% площ, в інших відключено 50% площ, а є такі будинки де відключено 90% площ що впливає на вартість 1м2 .

     Як в такій ситуації вивести середній показник?

 1. 4.Лічильники не пройшли держповірки, у зв´язку з тим, що в КП «ЧТКЕ» заблоковані рахунки і відсутні кошти на оплату повірки лічильників.

     Чи можна брати до розрахунку середньозважених показників покази      

     таких лічильників?

 1. 5.Як відомо 1-2 поверхові будинки

                       3-4 поверхові будинки

                       5 і більше поверхів

споживають різну кількість теплової енергії

середньозважений показник розраховувати по поверховості будинків ?

Як бути якщо з 1-2 поверхових будинках, які обслуговує КП «ЧТКЕ» не встановлено ні одного лічильника, чи можна до них застосовувати середньозважене споживання тепла на 1м2 взяте в 3-4 поверхових і 5 більше поверхів будинках?

 1. 6.КП «ЧТКЕ» надає послуги з теплопостачання в м.м. Червонограді, Соснівці та смт.Гірник.

Крім того Червоноград розділено на дві частини: нове місто і старе місто, опалення подається від різних котелень.

В смт Гірник будинки 1-2 поверхові, жоден з них не обладнаний вузлом обліку теплової енергії (32 будинки)

стара частина м.Червонограда 1-2 поверхові будинки також без лічильників ( 47 будинків )

м.Соснівка є будинки різного типу (поверховості) (93 будинки) з них в 21 будинках встановлено лічильники (15 лічильників не працюють з 2011 року, тільки 5 лічильників працюють).

Чи можна смт.Гірник, м.Соснівка та стару частину м.Червонограда вважати окремими населеними пунктами?

 1. 7.В загальному КП «ЧТКЕ» обслуговує 543 будинки (Червоноград, Гірник, Соснівка) з них обладнано лічильниками 289 будинків повністю та 12 будинків обладнаних лічильниками частково (на окремі під´ їзди) з них 41 лічильник не працює і тільки 45 лічильників пройшли повірку.

Чи можна покази лічильників, що не пройшли повірки брати для розрахунку середньозважених показників споживання теплової енергії.?

 

 Директор                                                   Дмуховський С.М.

 

 

Як розраховується розмір субсидії 

 

 Зміни до ПКМУ 630.pdf

 

 

Фактична вартість на опалення1 м2 опалювальної площі житлових будинків, де відсутні засоби обліку теплової енергії.doc

 Вихідні дані для розрахунку тарифу залежно від температури зовнішнього повітря в листопаді 2016р. в м. Червонограді згідно постанови №1037 від 30.10.2015.doc

Норми споживання теплової енергії на 1м2 опалювальної площі та її вартість для нарахування мешканцям житлових будинків, обладнаних загальнобудинковими засобами обліку,у разі їх несправності за одержані послуги з теплопостачання на опалення(при вартості 1 Гкал. = 1503,34 грн. з 01/07/2016р).doc

 

 

        При виявленні аварій на теплових мережах просимо звернутися в диспетчерську службу по тел.1567, 2-34-95, 099-082-46-96, 095-330-92-05.

     

 

         У ПАТ «Львівгаз» розпочав роботу «Єдиний абонентський телефоний номер»

 

032-259-1-104. За цим номером   можна подати щомісячно показники свого лічильника газу та отримати роз’яснення щодо нарахування за газ. Телефонна лінія працює щодня з 08:00 до 17:15, окрім вихідних. У п»ятницю та передсвяткові дні з 08:00 до 16:00. Окрім того, на ПАТ «Львівгаз» діє контакт центр, куди споживачі можуть звертатися за номерами телефонів 032-29-07-104, 067-21- 77-104.

 

         Також подати показник лічильника газу можна, надіславши СМС – повідомлення на номер 098-104-1-104 в повідомлені вказати номер особового рахунку, показник лічильника, прізвище та ініціали. Зручно та швидко подати показники лічильника також можна з допомогою Інтернет – порталу комунальних послуг www.infolviv.com.ua попередньо зареєструвавшись на ньому. На електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .,

 

або електронну пошту газового господарства Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

В електронному листі необхідно вказати наступні дані: прізвище, ім.»я, по- батькові. номер особового рахунку; показник лічильника. дата зняття показника лічильника. контактний телефон. Окрім того, подати показник лічильника можна у платіжних терміналах EasyPay, які розміщені на вулицях населених пунктів або на сайті easypay.ua.                  

 

         Відповідно до Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого постановою Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015року розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитого газу є повний календарний місяць – з 1 по 1 число місяця. Для точного відображення використаного природного газу споживач повинен щомісяця самостійно станом на 1 число фіксувати показання свого лічильника та впродовж наступних п’яти днів передавати його до газового господарства. У випадку, якщо газорозподільне підприємство в терміни не отримало показань лічильника, то обсяг використаного газу споживачем визначається розрахунковим методом, який також затверджений Кодексом газорозподільних мереж. Тому у мешканців, які вчасно не подають показання лічильників, нарахування розрахунковим методом може бути більше або менше фактичного. Однак, після контрольного зняття показів газового лічильника працівником товариства або після повідомлених споживачем показів лічильника газу, проводиться коригування нарахування за газ до цих показників.  

 

         Окрім того, працівники ПАТ «Львівгаз» не менше, ніж один раз на шість місяців перевіряють правильність поданих споживачем даних та здійснюють контрольне зняття показів лічильників газу.

 

           Враховуючи вищенаведене, для уникнення непорозумінь при нарахуванні за газ, рекомендуємо споживачам повідомляти фактичні дані про спожитий природний газ у період з 01 по 05 число місяця наступного за розрахунковим та забезпечувати доступ працівнику товариства для контрольного зняття показів газового лічильника.

 

           Якість природного газу в Україні визначається вимогами, які встановлені державним стандартом. Зокрема якість природного газу, який постачається споживачам регламентується ГОСТом 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально- побутового призначення».

Ставки судового збору 2016р.

Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" ставки

судового збору встановлюються у такиз розмірах:

 • за подання для суду заяви про видачу судового наказу юридичною особою - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (689,00 грн.);
 • за подання заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати (1378,00 грн.)

 


 

У разі несвоєчасної оплати за послуги з теплопостачання КП "Червоноградтеплокомуненерго" змушене звернутись в Червоноградський міський суд для примусового стягнення боргу з відшкодуванням судового збору за Ваш рахунок.

 

 

 

Корисні поради, щодо раціонального використання енергії в побуті:

 

Слідкуйте за витратами енергоносіїв!!!

 

Лічильники електроенергії, газу, гарячої води, холодної води та теплової енергії дають змогу контролювати витрати енергоносіїв, регулювати їх споживання і фіксувати результати економного використання.

 

Утеплюйте вікна та двері!!!

 

У холодну погоду 24% тепла втрачається через недбало ущільнені двері й вікна, 26% - через стіни, 11% - через допоміжні приміщення і 39% - через вентиляційні отвори і димоходи.

 

Не випускайте тепло!!!
      
Закривайте на ніч Ваші занавіски та жалюзі, щоб зменшити втрати тепла через вікна. Заізолюйте радіатори опалювальної системи від зовнішніх стін - встановіть тепловідбиваючу фольгу. Це на 4% зменшить витрати на опалення приміщень.

 

Не перекривайте теплу дорогу!!!

 

Радіатори опалення, закриті занавісками чи недбало розставленими меблями, більше гріють вулицю ніж квартиру.

 

Не витрачайте свої гроші на опалення вулиці!!!

 

Відкриті впродовж багатьох годин кватирки вікон дають Вам не тільки свіже повітря, а й значні втрати тепла. Краще провітрювати частіше, але протягом кількох хвилин при широко відкритому вікні. За цей час стіни приміщення не встигають охолонути.

 

Більше світла при менших витратах електроенергії!!!

 

Якщо замість чотирьох лампочок у люстрі мати чотири бра, то локальне освітлення забезпечить економне і комфортне освітлення в тому місці, де Ви працюєте чи відпочиваєте. Це дає економію 25% електроенергії.

 

Використовуйте менше гарячої та холодної води!!!

 

Коли протікають крани на кухні та в туалеті, це призводить до значних втрат води, яку постачати стає все складніше. Подумайте скільки води Ви збережете, якщо: - будете мити посуд не потоком води, а в посуді та з застосуванням миючих засобів; - будете кип"ятити воду не більше ніж потрібно.

 

Приймати душ замість ванни - девіз тих, хто економить!!!

 

Витрати води і теплової енергії на ванну приблизно в чотири рази перевищують витрати на душ. Родина з чотирьох осіб може протягом року зекономити значну суму, якщо приймання ванни послідовно замінювати душем.

 

Розумно користуйтесь холодильником!!!

 

Треба завжди пам"ятати, що відкривши холодильник  і роздумуючи, що там собі взяти, Ви втрачаєте майже стільки ж грошей, скільки коштує те, що Ви будете їсти. Краще спочатку згадати, що і де лежить в холодильнику, а вже потім йог відкривати.

Джерело: Державна інспекція з енергозбереження.  

Для видачі технічних умов на відключення від мережі централізованого опалення та постачання гарячої води потрібно:

 1. Витяг з протоколу засідання комісії по розгляду питань щодо відключення окремих приміщень житлових будинків від мережі централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові від централізованого теплопостачання.
 2. Технічні умови на влаштування індивідуального опалення з УЖКГ.
 3. Заява на ім"я директора.
 4. Квитанцію з проплатою - на суму 175,24грн. - за технічні умови.

              Реквізити:      "Ощадбанк"

                            р/р 26 007 301 079 733

                            МФО 325 796

                            ЗКПО 23 966 248

 

 

 

 

 

 


    Зміни до Порядку призначення житлової субсидії

                          

Призначення субсидії з 1 травня 2015 року відбуватиметься на підставі лише двох документів - заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб).

При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією (форма на 1 аркуші).

Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником.

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються

за призначенням субсидій крім здійснення одноразової дорого вартісної покупки  (на суму понад 50 тис. гривень):

 • наявність у власності двох житлових приміщень;
 • наявність у власності двох автомобілів;
 • наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
 • здача в найм житлового приміщення.

           Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням.

       Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування податку з доходів фізичних осіб.

         Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

 

 

           Порядок звернення за житловою субсидією

 

 1. 1.Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обовязкового платежу.

 

   2.       Перелік документів для призначення субсидії

 

         - спрощена заява (за встановленою формою на 1 арк.);

         - спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (за встановленою формою на 1 арк.).

   Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

 1. 3. і як подаються документи

Подати документи можна, звернувшись особисто до управління праці та соціального захисту населення або направити їх поштою на адресу управління праці та соціального захисту населення: м.Червоноград. вул. Сокальська, 1.

                                


         УПСЗН     м. Червоноград   вул. Сокальська, 1  

( ІV поверх)                                              (25015-тел.гар.лінії)

    

Інструкція про порядок заповнення бланків

 

Заяви про призначення житлової субсидії

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.

При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

1) у графі «Номер особового рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

 

Декларації про доходи і витрати осіб,

які звернулися за призначенням житлової субсидії

У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень

 

______________________________________
(найменування структурного підрозділу
_______________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

Від________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _____________________

_______________________________________________________________________

контактний телефон ______________________ паспорт: серія _____ ____________

__________________________________________________ ___ __________ ___ р.
                      (ким і коли виданий)

реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________
        
 (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

 

Газопостачання

 

 

 

Централізоване постачання холодної води

 

 

 

Централізоване постачання гарячої води

 

 

 

Водовідведення

 

 

 

Централізоване опалення

 

 

 

Електропостачання

 

 

 

Вивезення побутових відходів

 

 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

_____ ______________ 20__ р.                                            ________________________

                                                                                                                                                          (підпис)

 

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 

___________________________________________
(найменування структурного підрозділу
_______________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа ____ кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з _________ 20__ р.   до   __________ 20__ року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, гривень

Джерело доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

________________________                                                             ____ ______________ 20___ р.

         (підпис заявника)                                                                  

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2015 р. № 106
Київ

 

Про удосконалення порядку надання житлових субсидій

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

2. Затвердити згідно з додатками 1, 2 форми бланків:

 

заяви про призначення житлової субсидії;

 

декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

 

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Міністерством інфраструктури забезпечити до 15 квітня та до 1 листопада 2015 р. виготовлення підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, бланків заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх споживачам.

 

4. Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/15 року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів.

 

5. Збільшити граничну чисельність працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних державних адміністрацій згідно з додатком 3.

 

Міністерству фінансів під час опрацювання змін до Державного бюджету України на 2015 рік передбачити відповідні видатки на утримання додаткової чисельності зазначених працівників.

 

6. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2015 року, крім пункту 3, який набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

                    

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 83

ПОРЯДОК
призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі - комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги.

2. Дія цього Порядку поширюється на сім’ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

Для цілей цього Порядку до складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

3. Розрахунок сукупного доходу для призначення компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг (далі - компенсація) провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370.

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4. Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

5. Призначення компенсації здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад (далі - органи соціального захисту населення).

6. Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі - субсидія), які надаються відповідно до законодавства) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

7. Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку) (далі - заявник), звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства.

У заяві зазначаються такі відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку): прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, серія, номер паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця або особи без громадянства), ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), види отримуваного доходу за попередні шість місяців та згода на обробку персональних даних. Крім того, наводиться перелік комунальних послуг, якими користується сім’я, із зазначенням реквізитів підприємств, що надають послуги.

До заяви додаються:

довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

8. На запит органів соціального захисту населення житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та підприємства, що надають комунальні послуги (далі - підприємства), подають у п’ятиденний строк з дня надходження запиту інформацію про:

1) середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги - окремо для опалювального та неопалювального періоду;

2) розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги - окремо для опалювального та неопалювального періодів.

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 10 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від органів доходів і зборів, територіальних органів Пенсійного фонду України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від заявника.

9. Орган соціального захисту населення у десятиденний строк після надходження інформації, передбаченої у пункті 8 цього Порядку, здійснює розрахунок компенсації у такій послідовності:

1) визначає розмір плати за комунальні послуги після зміни цін і тарифів на послуги як різницю між розміром плати за комунальні послуги, зазначеним у підпункті 2 пункту 8 цього Порядку, і розміром частки субсидії, призначеної для відшкодування витрат на оплату таких послуг, після зміни цін і тарифів на комунальні послуги;

2) визначає розмір компенсації як різницю між розрахованим відповідно до підпункту 1 цього пункту розміром плати за комунальні послуги після зміни цін і тарифів на послуги і середньомісячним розміром плати за фактично спожиті комунальні послуги, зазначеним у підпункті 1 пункту 8 цього Порядку.

Розмір компенсації розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду пропорційно кількості днів опалювального періоду у зазначених місяцях.

10. Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.

11. Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення інформує про це заявника шляхом надіслання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду та період надання такої компенсації.

12. Орган соціального захисту населення щомісяця до 25 числа подає підприємствам списки осіб, яким призначено компенсацію, із зазначенням її розміру.

У разі здійснення перерахунку розміру компенсації з урахуванням підвищення цін і тарифів на комунальні послуги орган соціального захисту населення подає підприємствам списки осіб із зазначенням перерахованих розмірів компенсації.

13. Компенсація щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

14. Надання компенсації припиняється:

за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами) - з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання вноситься підприємствами органам соціального захисту населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини;

якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума компенсації, - з місяця, в якому виявлено порушення;

у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання компенсації (зокрема смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

за заявою отримувача компенсації - з місяця, що настає за місяцем подання відповідної заяви.

У разі коли надання компенсації припинено у зв’язку з тим, що заявник не оплатив спожиті комунальні послуги, він набуває право на отримання компенсації з місяця, що настає за місяцем подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання компенсації.

Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання заявником документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення.

У разі коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму компенсації, питання про її стягнення органи соціального захисту населення вирішують у судовому порядку.

15. Органи соціального захисту населення формують щодо кожного отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації, та розрахунки її розміру.

 

  

 

Тарифи на послуги для населення:

 За 1 Гкал спожитого тепла при наявності лічильника

 

 

 780,15грн.              

За 1 м2 опалювальної площі в місяць в опалювальний сезон

при відсутності ліч-ка оп-ня  грн.

 

 25,08 грн.

 За підігрів 1 м3 води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання
 47,18 грн.

 

 За підігрів 1 м3 води за відсутності  рушникосушильників

 

 43,69 грн.

 

 

       На підставі Постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №182 від 31.03.2014р. та рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради №82 від 17.03.2014р. "Про встановлення тарифів КП"Червоноградтеплокомуненерго" на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів" з 1 квітня 2014 року вводяться в дію нові тарифи  на послуги для організацій.

   Тарифи  на послуги  для   організацій:

 

   Для бюджетних

   За 1 Гкал спожитої теплової енергії при наявності лічильника т/е        

1122,85 грн.

  За 1 м2 опалювальної площі в місяць в опалювальний сезон

 при відсутності ліч-ка оп-ня

30,02 грн.
  За підігрів одного м3 води 56,14 грн.

   Для інших організацій

   За 1 Гкал спожитої теплової енергії при наявності лічильника т/е      

1146,00 грн.
   За 1 м2опалювальної площі в місяць в опалювальний сезон

   при відсутності ліч-ка оп-ня

40,61 грн.
   За підігрів одного м3 води  57,30 грн.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

30.04.2015                                                          № 1435

 

Київ

 

 

 

Про встановлення тарифів

 

на теплову енергію для потреб

 

бюджетних установ, релігійних

 

організацій та інших споживачів
(крім населення)

 

КП «Червоноградтеплокомуненерго»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

 

                    

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

                    

 

1. Установити Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію:

 

для потреб бюджетних установ – 1542,62 грн за 1 Гкал (без ПДВ);

 

для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) – 910,31 грн за 1 Гкал (без ПДВ);

 

для потреб інших споживачів (крім населення) – 1542,62 грн за 1 Гкал (без ПДВ).

 

2. Установити Комунальному підприємству «Червоноградтеплокомуненерго» структуру тарифів на теплову енергію згідно з додатком до цієї постанови.

 

         3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1008 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) КП «Червоноградтеплокомуненерго».

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2015 року.

 

 

 

В.о. Голови Комісії                                                                                    Д. Вовк

 

 


  ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

 

 

 

про надання послуг з централізованого опалення,
та послуг з централізованого постачання гарячої води

 

КП «Червоноградтеплокомуненерго»»

                                                                                                                                                                01 вересня 2014 року

 

м. Червоноград                                    

 

                                                            

 

               Цей Договір про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, складений на підставі постанови № 630 КМУ від 21.07.2005р., що є договором приєднання відповідно до норм ст.634 Цивільного кодексу України, є укладеним між: Комунальним підприємством «Червоноград-теплокомуненерго», що є виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у місті Червонограді для населення згідно норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі по тексту – Виконавець у всіх відмінках), в особі директора підприємства – Дмуховського Степана Михайловича ,що діє на підставі статуту, та Споживачем (власником/співвласником/балансоутримувачем будинку, квартири, житлових приміщень у багатоквартирних будинках, будинках, спорудах, які приєднані до теплових мереж КП «Червоноградтеплокомуненерго»» і в яких послуги з централізованого опалення і послуги з централізованого постачання гарячої води надаються КП «Червоноградтеплокомуненерго»», а також користувачами вищевказаних приміщень, квартир, або особами , зареєстрованими (прописаними) у таких приміщеннях, квартирах, будинках);

 

 

 

1. Предмет договору

 

1.1. Виконавець зобов'язується своєчасно надавати Споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання гарячої   води (якщо конкретний будинок/приміщення фактично приєднані до мереж централізованого опалення та мереж гарячого водопостачання Виконавця),   а Споживач зобов'язується  своєчасно   оплачувати   надані   послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання гарячої   води за встановленими відповідними уповноваженими органами тарифами для відповідних категорій споживачів, у строки і на умовах, що передбачені цим Договором приєднання.

 

1.2. Суб'єкти користування послугами (споживачами послуг) за цим Договором приєднання є:

 

1) власник/співвласник (користувач) житлового приміщення (квартири) та члени його сім'ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (прописані) у даному приміщенні, або ті, що постійно проживають у такому приміщенні;

 

2) власник/співвласник (користувач) будинку садибного типу та члени його сім'ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (прописані) у даному приміщенні;

 

3) власник/співвласник(користувач) багатоквартирного будинку і приміщень – місць загального користування у даному багатоквартирному будинку (в тому числі співвласники чи користувачі місць загального користування багатоквартирного будинку з централізованим опаленням та/або постачанням гарячої води, квартири чи інші приміщення яких від’єднано від централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води).

 

1.3. Характеристика об'єкта надання послуг вказується у технічному паспорті на об’єкт, опитувальному листі та згідно довідки з місця проживання про склад сім’ї і прописку:

 

1.4 Характеристика засобів обліку води і теплової енергії вказана в акті постановки приладів ( вузлів) обліку на комерційний облік

 

 

 

2. Тарифи на послуги та загальна вартість послуг

 

2.1 Тарифи на послуги та їх загальна вартість встановлюється уповноваженим органом на момент надання таких послуг.

 

2.2. Загальна вартість послуг з централізованого опалення для споживача складає суму: вартості спожитих гігакалорій приміщенням споживача (для будинків з будинковим приладом обліку), вартості послуг з централізованого опалення (для будинків без будинкового приладу обліку), вартості частки споживача у кількості спожитих гігакалорій тепла місцями загального користування у багатоквартирному житловому будинку, вартості обсягу спожитих послуг з централізованого постачання гарячої води.

 

2.3. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показами згідно з пунктами 10 -13   Правил надання   послуг   з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету міністрів №630 від 21 липня 2005 року (далі по тексту – Правила).

 

2.4. Споживачі, які згідно чинного законодавства мають право на пільги з оплати послуг, здійснюють оплату за послуги з урахуванням таких пільг в порядку, встановленому чинним законодавством України, за письмовою заявою Споживача, до якої додаються підтверджуючі документи про пільгу.

 

3. Оплата та облік спожитих послуг

 

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

 

Оплата за спожиті послуги вноситься Споживачем не   пізніше   20   числа   місяця,   що настає за розрахунковим. У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за 1 місяць поточного нарахування за надані послуги.

 

3.2 За наявності у квартирі комерційних засобів обліку води і теплової енергії, які використовуються враховуються виконавцем послуг згідно чинного законодавства для проведення нарахувань. Справляння плати за нормативами ( нормами) споживання не допускається, окрім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

 

3.2. Послуги оплачуються в готівковій чи безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, зазначений у квитанції та в цьому Договорі приєднання.

 

3.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги із Споживача стягується пеня у розмірі дозволеному чинним законодавством, протягом періоду, за який виник борг, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

3.4. Облік спожитих послуг здійснюється згідно норм Правил, іншого чинного законодавства, а також умов цього Договору приєднання.

 

Споживач, що має прилади обліку, щомісячно надає їх покази Виконавцю. Причому, Споживач зобовязаний здійснити зняття таких показів станом на 25-те число поточного розрахункового періоду (місяця), і подати ці покази Виконавцю до 27 числа поточного розрахункового періоду (місяця).

 

3.5. За централізоване опалення квартири (будинку садибного типу) плата справляється за нормативами (нормами) споживання та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення. (радіаторів) на 100 відсотків від обсягів перевищення.

 

3.6. Плата за послуги вноситься на поточний рахунок № 26030301079733 в ТВБВ 10013\0138 Філія-Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 325796, ЄДРПОУ 23966248 .

 

3.7. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників   від   затверджених   нормативів   (норм) споживання, Виконавець проводить перерахунок розміру плати згідно вимог чинного законодавства.

 

3.8. Виконавець має право в будь-який момент протягом розрахункового періоду в присутності Споживача провести контрольне зняття показів квартирних засобів обліку, а загальнобудинкових засобів обліку – в присутності представника Власника чи Балансоутримувача.

 

3.9. Квартирні прилади обліку, що використовуються споживачами, повинні відповідати встановленим технічним вимогам і правилам, технічним й законодавчим нормам, та включені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

 

3.10. Встановлення квартирних вузлів обліку здійснюється виключно відповідним ліцензованим суб’єктом господарювання й повинно відповідати встановленим технічним вимогам і правилам, технічним й законодавчим нормам. Якщо уповноваженими особами Виконавця виявлено, що квартирні вузли обліку гарячої води й теплової енергії не відповідають вимогам цього пункту або п. 3.9. цього Договору приєднання, Виконавцем складається відповідний акт-припис про усунення виявлених невідповідностей. Споживач зобовязаний усунути невідповідності в строк, зазначений в такому акті за власний рахунок. Якщо Споживач у встановлений строк не усунув недоліки, зазначені в акті-приписі, вказані вузли обліку знімаються Виконавцем з комерційного обліку, нарахування Споживачу з моменту зняття здійснюється згідно умов цього Договору приєднання та чинного законодавства.

 

3.11. Додатна різниця між об’ємами гарячої води, що визначені за допомогою будинкових вузлів обліку і засобів обліку в квартирах та нежитлових приміщеннях, розподіляється між споживачами пропорційно відповідно кількості осіб, які зареєстровані (прописані), або фактично проживають (перебувають) у квартирах та нежитлових приміщеннях.

 

4.Права та обов'язки сторін

 

4.1. Споживач має право на:

 

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього Договору приєднання;

 

2) отримання   в   установленому законодавством   порядку інформації про перелік послуг, їх вартість,   загальну   суму місячного   платежу,   структуру   тарифів,   нормативів   (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

 

3) відшкодування збитків,   завданих   його   майну   та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

 

4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

 

5) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;

 

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім'ї (у разі відключення Виконавцем  гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного   типу)   та   відновлення   надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

 

7) зменшення розміру плати за послуги з гарячого водопостачання надані не в повному обсязі у разі тимчасової відсутності   Споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються   виконавцем   у   разі   обґрунтованості звернення Споживача та Споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;    

 

9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

 

10) періодичну повірку, квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами   у   сфері житлово-комунальних послуг;

 

12) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання   компенсації   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних робіт;

 

4.2. Споживач зобов'язаний:

 

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

 

2) повідомляти виконавця   про   осіб,   строк   тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

 

3) забезпечити   доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку представників   Виконавця   за   наявності   в   них відповідного посвідчення для:

 

ліквідації аварій - цілодобово;

 

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання,   проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води   і   теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг а також умов цього Договору приєднання;

 

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу;

 

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

 

7) повідомляти у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пільги;

 

8) своєчасно   вживати   заходів   до   усунення  виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

 

9) за   власний   рахунок   проводити   ремонт   та   заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

 

10) своєчасно   проводити   підготовку   квартири   (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 

11) у разі встановлення Виконавцем факту несанкціонованого втручання   в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення   їх   експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

 

12) відшкодовувати Виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

 

4.3. Виконавець має право:

 

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати   за   надані   послуги   пеню   у   розмірі, встановленому законодавством і цим договором;

 

2) вносити зміни у цей Договір приєднання, шляхом публікації таких змін у друкованих засобах масової інформації, мережі інтернет, а якщо такі зміни впливають на порядок нарахування за послуги, оплати за послуги, тарифи за послуги – із повідомленням Споживача;

 

3) вимагати від Споживача дотримання   нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 

4) вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

 

5) доступу до приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку   усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного   та   профілактичного   огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;

 

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показів квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

 

4.4. Виконавець зобовязаний:

 

1) своєчасно   надавати   споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цього договору;

 

2) інформувати споживача про адресу та   номер   телефону диспетчерської,   аварійної   або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під'їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень,   розташованих   поблизу   житлового будинку);

 

3) надавати   споживачеві   в   установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

 

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 

5) контролювати проведення   два   рази   на   рік   перевірки   стану внутрішньобудинкових   систем   багатоквартирного   будинку   із складенням відповідного акта;

 

6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням   йому   відповідного письмового повідомлення;

 

7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

 

8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби;

 

9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;

 

10) контролювати утримання   внутрішньобудинкові   мережі   у   належному технічному   стані, здійснення їх технічного обслуговування та ремонту;

 

11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість   зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

 

12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а   також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором;

 

13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;

 

14) зменшувати розмір плати за послуги з гарячого водопостачання у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка   з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 

15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію   за   перевищення   строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

 

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених   нормативів   (норм)   споживання,   у   порядку, встановленому   Кабінетом   Міністрів   України   та   визначеному договором;

 

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг,   що виникли з його вини;

 

18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору;

 

19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

 

20) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

 

 

 

5.Відповідальність сторін

 

5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим Договором приєднання за:

 

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у   сфері житлово-комунальних послуг;

 

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені, в розмірі, передбаченому цим Договором приєднання і законом;

 

3) втручання у роботу засобів обліку води і тепл