Підготовка до нового опалювального сезону 2016-2017рр.

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
Львівської області
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 
„Червоноградтеплокомуненерго”
 
Н А К А З № 57
 
м. Червоноград                                                                                    «08» « квітня » 2016р.
 
 
„ Про затвердження плану організаційно-технічних заходів по

підготовці підприємства  до  опалювального сезону 2016-2017р.

З метою своєчасної підготовки об'єктів КП „ЧТКЕ” до роботи
в зимовий період 2016-2017р.р. та на виконання вимог «Правил підготовки теплових
господарств до опалювального сезону»  :  
 
Н А К А З У Ю:

1. План організаційно-технічних заходів по підготовці підприємства  до  опалю -
     вального сезону 2016-2017р.р. -  затвердити.
2. Забезпечити виконання плану організаційно-технічних заходів по підготовці     
     підприємства  до  опалювального сезону 2016-2017р.р. в повному об’ємі. 

3. Комісії при перевірці керуватися « Правилами підготовки теплових господарств до   
    опалювального” періоду та додатками №1 та №2 до даного наказу.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  головного інженера підприємства    
    Ролюка В.П.
 
 
 
Директор КП «ЧТКЕ»                            Дмуховський С.М.

 

 

 

Виконавчий комітет

Червоноградської міської ради

Комунальне підприємство

“Червоноградтеплокомуненрго”

 

Н А К А З № 58

 

м. Червоноград                                                                                     « 08» « квітня»2016р

 

 „ Про створення комісії з перевірки

   готовності об’єктів КП ЧТКЕ до

опалювального сезону 2016-2017р.р.”

                                                 З метою перевірки готовності об'єктів КП ЧТКЕ до роботи в опалювальному сезоні 2016 - 2017р.р.

 Н А К А З У Ю :

  1. Створити комісію з перевірки готовності об’єктів КП ЧТКЕ до опалювального сезону 2016-2017 р.р.      

           Голова комісії:   Дмуховський Степан Михайлович– директор КП « ЧТКЕ»                                                                                          

         Члени комісії :   Балко Дмитро Ігорович     - заступник мiського голови з питань дiяльностi    

                                                                                           виконавчих органів ради м. Червонограда

                                                                                           (за згодою )                                                                                                               

                                                                                        - державний інспектор інспекції Держ-

                                                                                           енергонагляду у Львівській області(за згодою)                                                  

                                       Думич Андрій Степанович   - начальник УЖКГ Червоноградсь-

                                                                                            кого міськвиконкому(за згодою )                                                                              

                                     Канчуга Вікторія Андріївна   - заступник директора по охороні праці

                                                                                            КП « ЧТКЕ»                                                                                                                                                                                

                                      Стасюк Тамара Борисівна     - начальник виробничо-технічного відділу                                                                                        

                                        Новосад Ігор Степанович       - провідний інженер сл. експл. ектоообладнання

                                                                                             КВПіА та ОТ                          

                                        Сенюта Галина Іванівна        - начальник абонентного відділу

                                       Дзись Надія Михайлівна       - начальник служби ХВО

 

  1. Комісії провести перевірку стану готовності об’єктів КП ЧТКЕ до опалювального сезону 2016-2017 рр. Результати перевірки оформити актами до 15.09 2016року .

 

3.   Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера підприємства

       Ролюка В.П.

 Директор КП « ЧТКЕ»                                                                Дмуховський С.М.                  

 

 

 

                                                                                                                                                 Додаток №1 до Наказу №57 від 08.04.2016р.

 

План

 

організаційно - технічних заходів по підготовці об’єктів теплового господарства підприємства

 

до роботи в опалювальний період 2016-2017р.р.

 

 

 

п/п

Назва організаційно-технічного заходу.

Термін виконання.

Відповідальний за виконання.

Відмітки про виконання.

1.

Уточнити приєднані теплові навантаження,   провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії;

До 03 жовтня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Провідний інженер сл. еспл. електрообл КВПіА та ОТ – Новосад І.С.    

Інженер ВТВ – Гудова Н.В.

 

2.

Перевірити надійність електро-, газо- і водопостачання об'єктів теплопостачання .

До 01 вересня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Провідний інженер сл. еспл. електрообл. ВПіА та ОТ – Новосад І.С.

  Начальник хімлабораторії - Дзісь Н.М.

3.

Укласти договори про надання послуг з централізованого опалення.

До 03 жовтня 2016р.

Начальник абонентного відділу- Сенюта Г.І.

4.

Для забезпечення надійного та сталого функ-ціонування систем теплопостачання до початку опалювального періоду укомплектувати під-розділи підприємства теплового господарства ремонтним та обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, про-тииаварійні тренування персоналу, електро-передавальних та інших організацій щодо лік-відації технологічних порушень у системах теплопостачання та під час виникнення.

До 03 жовтня 2016р.

Начальник ВК – Терефельська Г.А.

Заступник директора по охороні праці -

Канчуга В.А.

5.

Перед початком опалювального сезону провес-ти перевірку готовності систем опалення та сис-теми теплопостачання у цілому шляхом вико-нання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи .

До 05 жовтня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

6.

Закінчити всі планові роботи на устаткуванні котелень, теплових мереж, ЦТП , системах опалення та усунути всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального сезону.

До 03 жовтня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

Котельні.

1.

Розробити та затвердити плани-графіки відклю-чення котелень для проведення випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання.

До 01 квітня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

2.

Скласти дефектні відомості основного та допо-міжного обладнання, розробити та затвердити організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відпові-дальних осіб за їх виконання.

До 01 квітня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

3.

Розробити та затвердити графіки проведення про-філактичних робіт, ремонтів і заміни устатку-вання.

До 01 квітня 2016р.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

4.

Забезпечити укладення на опалювальний період 2015-2016р.р. договорів на постачання природ-ного газу, електричної енергії та водопостачання.

До 03 жовтня 2016р.

Начальник ПЕВ - Семенюк Г.Р.

Провідний інженер сл. еспл. електрообл. КВПіА та ОТ – Новосад І.С.            

Начальник хімлабораторії - Дзісь Н.М.

5.

Розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання ПЕР, в умовах надзвичайних ситу-ацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання.

До 03 жовтня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Заступник директора по охороні праці - Канчуга В.А.

Провідний інженер сл. еспл. електрообл. КВПіА та ОТ – Новосад І.С.            

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

 

6.

Забезпечити розробку температурних графіків центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт.

До 03 жовтня 2016р.

Інженер ВТВ - Гудова Н.В.

Провідний інженер сл. еспл. електрообл. КВПіА та ОТ – Новосад І.С.          

 

 

7.

Розробити та забезпечити виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основ-ного та допоміжного устаткування обєктів теп-лового господарства.

До 01 квітня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальник ВТВ- Стасюк Т.Б.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

8.

Згідно з затвердженими заходами провести на котельнях   роботи з профілактики, ремонту і за-міни устаткування, трубопроводів, систем регу-лювання, приладів обліку теплової енергії, зовні-шніх і внутрішніх газо-, водо- і електро-мереж та виконати повірку засобів вимірювальної техніки.

До 03 жовтня 2016р.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

9.

Провести промивання, гідравлічні випробування котлоагрегатів водопідігрівальних установок, теплопроводів, систем опалення, вентиляції та ГВП , а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устаткування відповідно до ви-мог нормативно-технічної документації. Відно-вити по необхідності обмурування котлоагрегатів та щільність газоповітряних трактів.

До 03 жовтня 2016р.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

10.

У разі тривалої зупинки котельних котли та допоміжне котельне устаткування консервуються. Способи консервації обираються на основі чинних рекомендацій та методичних вказівок щодо консервації теплового устатковання.

Постійно

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

11.

Підготовлені до роботи в опалювальний період об’єкти теплового господарства повинні відпо-відати таким вимогам:

-         виконані графіки планових ремонтів та ро-біт, що забезпечують надійну експлуата-цію устаткування в обсязі вимог норма-тивно-технічої документації із забезпечен-ня надійної та економічної роботи устатку-вання та споруд;

-         виконані у запланованих обсягах заходи інвестиційних програм щодо технічного переозброєння, модернізації та будівниц-тва теплових мереж і основного обладнання;

-         виконані заходи, передбачені відповідни-ми наказами щодо підготовки до роботи в опалювальний період, а також закінчено виконання всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення, утеплення і освітлення виробничих будівель і споруд;

-         виконані в повному обсязі заходи щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;

-         виконані вимоги вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств;

-         укомплектовані всі робочі місця підготов-леним і атестованим персоналом, оснащені необ-хідними засобами індивідуального захис-ту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устатковання, охорони праці;

-         забезпечене резервування за схемами пос-тачання теплової енергії на власні потреби котелень відповідно до вимог нормативно-технічої документації;виконані графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиава-рійної автоматики;

-         виконані в нормативному обсязі діагнос-тика, ремонти та випробовування теплових мереж.

 

Члени комісії по   контролю за виконанням заходів по підготовці об’єктів підприємства до роботи в опалювальному сезоні.

 

 

 

 

 

Теплові мережі.

1.

Скласти дефектні відомості основного та допо-міжного обладнання, розробити та затвердити ор-ганізаційно-технічні заходи з підготовки до опа-лювального періоду.

До 01 квітня 2016р.

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.      

 

 

2.

Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання.

До 01 квітня 2016р.

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.;Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.          

 

3.

Вжити заходів щодо дотримання температурного графіка і режимних карт роботи теплових мереж. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

 

Постійно

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.              

 

4.

Розробити та затвердити у встановленому поряд-ку робочу програму з проведення випробувань трубопроводів та теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

До 01 квітня 2016р.

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.              

 

5.

Виконати шурфування теплових мереж або зас-тосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів.

До 03 жовтня 2016р

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.              

6.

Привести стан охоронних зон теплових мереж у відповідність до вимог нормативно-технічної до-кументації.

До 03 жовтня 2016р

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.              

7.

Виконати промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж.

До 03 жовтня 2016р

Начальники виробничих дільниць:

Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Бойко Б.С., Супоровський А.Р.,

Дубоносов С.П.              

8.

Будівельні і ремонтні організації разом з КП ЧТКЕ в термін до 15 березня поточного року складають графіки приєднання нових споживачів до діючих (що перебувають в експлуатації) теплових мереж.

До 15 березня 2015р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

9.

Весь комплекс пусконалагоджувальних робіт на новозмонтованих теплових мережах повинен бу-ти виконаний до початку опалювального періоду.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

Центральні теплові пункти.

1.

Скласти дефектні відомості основного та допо-міжного обладнання, розробити та затвердити ор-ганізаційно-технічні заходи з підготовки до опа-лювального періоду.

До 01 квітня 2016р.

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

2.

Розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи та устаткування ТП

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.        

 

3.

Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

4.

Перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водо постачання ЦТП.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

5.

Забезпечити наявність принципових схем водя-ної мережі, принципової теплової схеми ЦТП, однолінійних схем електропостачання і автомати-ки, інструкції з обслуговування ЦТП і наявного устаткування, інструкцій з охорони праці та про-типожежної безпеки під час роботи на ЦТП, температурного графіка, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговуючий персонал ЦТП здійснює огляд.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

6.

Розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устаткування ЦТП на гідравлічну щільність.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

 

7.

Усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ЦТП.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

8.

Виконати гідравлічні випробування устаткування ЦТП на щільність та міцність, результати випро-бувань відображаються в акті готовності об'єкта до зими.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

9.

Провести промивання устаткування та трубопроводів ЦТП.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

10.

Виконати ревізію насосних агрегатів .

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

11.

Виконати ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики .

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

12.

Перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

13.

Виконати ремонт та повірку засобів вимірювальної техніки.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

14.

Після закінчення підготовчих робіт приміщення ЦТП повинно бути очищено від будівельного сміття, матеріалів, залишкового обладнання та проведено вологе прибирання приміщення. Приямки мають бути очищені від сторонніх предметів.

До 03 жовтня 2016р

Начальник виробничої дільниці РТМ№1 – Наливайко В.З.

Майстер виробничої дільниці РТМ№1 І групи – Куц В.Д.

 

15.

Підготовлений до роботи в опалювальний період ЦТП повинен відповідати таким вимогам:

-         бути у справному стані;

-         проведено налагодження обладнання, відкореговано тепловий та гідравлічний режими його роботи;

-         всі автоматичні системи ТП (передбачені проектом) повинні бути задіяні;

-         укомплектований працюючими та повіре-ними засобами вимірювальної техніки;

-         укомплектований засобами захисту та пожежогасіння;

-         забезпечений необхідною технічною документацією;

-         електрообладнання ТП повинно бути надійно заземлене;

-         двері електричних шаф повинні запиратися на замок;

-         повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення повинні бути працездатними;

-         все обладнання ТП повинно мати відповідне маркування та написи відповідно до НТД;

-         трубопроводи та устатковання ТП повинні бути пофарбовані у відповідний колір та не мати ділянок з порушеною ізоляцією;

-         освітлення ТП повинно відповідати нормам діючих НТД;

-         двері в приміщення ТП повинні мати відповідні написи та надійно запиратися.

-          

 

 

 

 

 

Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону.

1.

Будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який забезпечує тривале та надійне використання їх за призначенням, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці персоналу.

Постійно

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

2.

На кожному об'єкті закріплюється підрозділ, від-повідальний за експлуатацію будівель та споруд.

До 01 квітня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

 

3.

Призначені відповідальні підрозділи повинні організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі.

Постійно

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

4.

Під час весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і ро-боти з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року.

 

Під час весняного технічного огляду слід:

  • ретельно перевірити стан несучих і ого-роджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкод-жень, що виникли в результаті атмосфер-них та інших впливів;
  • визначити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;
  • перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;
  • визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки, зливоприймальники та системи зливної каналізації будівель.

До 01 квітня 2016р.

Головний інженер - Ролюк В.П.

Начальники виробничих дільниць -Наливайко В.З.; Гаврада І.М.;Ковальчук В.Є.

Дубоносов С.П.; Бойко Б.С.;  

Супоровський А.Р.

 

 

 

5.

 

Під час осіннього технічного огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до опа-лювального періоду. До цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи.    У процесі осіннього технічного огляду слід:

впевнитися в надійності несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів;

  • перевірити стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон, вхідних дверей та дверей на горищах;
  • очистити водостоки, зливні дренажі, лотки від сторонніх предметів.

До 03 жовтня 2016р.

Члени комісії по   контролю за виконанням заходів по підготовці об’єктів підприємства до роботи в опалювальному сезоні.

 

 

             

 

Директор « КП ЧТКЕ»                                              Дмуховський С.М.

 

 

 

Головний інженер КП « ЧТКЕ»                                             Ролюк В.П.

 

 

                                                                                                 Додаток №2 до Наказу № 57   від 08.04.2016р.

Перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду.

1. Визначення стану готовності теплового господарства КП «Червоноградтеплокомуненерго» до роботи в опалювальний період 2016-2017рр.

1.1. Для визначення стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період створено комісію згідно з наказом

Копії наказу з дотатками №1 та №2; заходи з графіком виконання запланованих об’ємів щодо підготовки до опалювального періоду надаюти у 5-денний термін до УЖКГ Червоноградського міськвиконкому та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, Державної житлово-комунальної інспекції ( далі - державні інспекції) відповідно до покладених на них функцій згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії" (із змінами) та від 10.09.2008 N 798 "Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію".

1.2. Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.

1.3. Визначення стану готовності до роботи в опалювальний період проводиться:

для котельних - за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року;

для теплових мереж (магістральні, місцеві, розподільчі тощо) - за готовністю до виконання теплофікаційного графіка з початку опалювального періоду та за загальною готовністю до роботи в опалювальний період за очікуваним станом виконання умов готовності на 15 вересня поточного року.

1.4. Висновки про готовність теплового господарства до роботи в опалювальний період приймаються комісією, створеною згідно з наказом №56 від 14.04.2015року , на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період форма якого наведена у додатку 1 «Правил….», та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена в додатку 2 «Правил…», наданого відповідною державною інспекцією.

1.5. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається директору підприємства теплового господарства, якому підпорядковані ці об'єкти. Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених порушень відповідно до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електрикної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 71/10351 (в редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.06.2008 N 345) (далі - Інструкція).

1.5.1. За умови виконання вимог щодо готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається директору теплового господарства акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3 «Правил….». Копії актів готовності надаються в УЖКГ Червоноградського місьвиконкому.

1.5.2. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями та за умови їх усунення у визначений приписами термін.

1.5.3. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень видача акта готовності затримується до їх усунення.

1.5.4. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності їм не видається.

1.5.5. Якщо у складі теплового господарства підприємства налічується більше двох структурних підрозділів (одиниць), які не отримали акт готовності, то він не видається.

1.5.6. Теплові господарства , які не отримали акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді у термін до 15 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 25 вересня поточного року можуть звернутися до УЖКГ Червоноградського міськвиконкому, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

1.5.7. Остаточне рішення про видачу акта готовності теплового господарства приймає УЖКГ Червоноградського міськвиконкому, на підставі пояснень власника (керівництва) господарства та висновків відповідної державної інспекції.

1.5.8. У разі порушення тепловим господарством під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальному періоді, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно із пунктом 1.5.2, виданий акт готовності анулюється рішенням центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого знаходяться теплове господарство, за поданням відповідної державної інспекції.

1.5.9. Після закінчення перевірок та оцінки готовності до роботи теплового господарства в опалювальний період у термін до 25 вересня поточного року центральний орган виконавчої влади видає розпорядчий документ про готовність до роботи в опалювальний період тепло-вого господарства ДТ, що входять до їх сфери управління.

Контроль за виконанням вимог пункту 1 цього розділу Правил покладається на центральні органи виконавчої влади та відповідні державні інспекції.

2. Оцінка готовності теплових господарств, будівель, споруд тощо суб'єктів господарювання, які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції (далі - споживач), до роботи в опалювальний період.

2.1. Для оцінки готовності теплових господарств споживачів власниками теплових господарств або уповноваженими ними органами до 1 вересня поточного року створюються комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні керівники або їх заступники.

Копії наказів щодо перевірки готовності до роботи в опалювальний період надаються у 5-денний термін до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.2. До складу комісій споживачів входять керівники і фахівці виконавчої дирекції, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств споживачів, а також представники КП «Червоноградтеплокомуненерго», який постачає теплову енергію (теплопостачальник), та представник відповідної державної інспекції.

2.3. До складу комісій можуть входити за згодою представники центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.4. Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств споживачів повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.

2.5. Під час визначення стану готовності до роботи теплових господарств споживачів в опалювальний період перевіряється:

наявність паспортів теплових установок, принципових схем та інструкцій для обслуговувального персоналу;

виконання обсягів ремонтних робіт та оформлення їх відповідними актами;

проведення необхідних профілактичних робіт та ремонтів, випробувань і промивань трубопроводів, водопідігрівників та вентеляційно-калориферного обладнання, оформлення відповідних протоколів та отримання акта готовності до опалювального періоду, форма якого наведена у додатку 4, від підприємства централізованого теплопостачання;

стан утеплення будівель (горища, сходові клітки, підвали, двері тощо)

стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції;

наявність та стан засобів вимірювальної техніки і автоматичних регуляторів;

наявність та стан приладів комерційного обліку теплової енергії;

працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання;

відсутність прямих з'єднань теплового устатковання та устатковання теплових пунктів з водопроводом та каналізацією;

щільність теплового устатковання;

наявність пломб на розрахункових шайбах та соплах елеваторів.

2.6. Рішення про готовність теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період приймається комісіями, створеними згідно з пунктами 2.2, 2.3 цього розділу Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 1, висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією.

2.7. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам або уповноваженим органам споживача.

Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених зауважень.

2.8. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються до уповноважених органів, а також до організації, яка здійснює постачання теплової енергії, та відповідної державної інспекції.

2.9. У разі невиконання окремих умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності до роботи в опалювальний період може бути виданий за узгодженим рішенням комісії та відповідної державної інспекції із зауваженнями в акті перевірки готовності та за умови їх усунення у визначений приписами термін.

2.10. У випадку наявності окремих суттєвих зауважень щодо готовності до роботи в опалювальний період видача акта готовності затримується до їх усунення.

2.11. У разі невиконання окремими об'єктами теплового господарства споживача умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності не видається.

2.12. Якщо у складі споживача два і більше об'єктів (структурних підрозділів) теплового господарства, які не отримали актів готовності до роботи в опалювальний період, то акт готовності споживачу не видається. Якщо у складі теплового господарства споживача налічується два структурних підрозділи (одиниці), то акт готовності споживача не видається в разі непідготовленості до роботи в опалювальний період одного з його структурних підрозділів.

2.13. Об'єкти споживача, які не отримали акт готовності у термін до 25 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 1 жовтня поточного року можуть звернутися до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

2.14. Остаточне рішення про видачу акта готовності споживачам, зазначеним у пункті 2.13, приймає центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, якому вони підпорядковані, на підставі пояснень керівництва об'єктів і висновків відповідної державної інспекції.

2.15. У разі порушення споживачем під час опалювального періоду умов готовності до роботи в опалювальний період, а також при невиконанні в установлені терміни заходів, намічених при видачі акта готовності до роботи в опалювальний період згідно з пунктом 2.9 Правил, виданий акт готовності анулюється рішенням центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким підпорядковані споживачі.

2.16. Після закінчення перевірки й оцінки готовності до роботи в опалювальний період у строк до 1 жовтня поточного року центральні органи виконавчої влади та/або уповноважені органи видають розпорядчий документ про готовність об'єктів споживачів, які їм підпорядковані, до роботи в опалювальний період.

2.17. Контроль за виконанням вимог п. 2 цього розділу Правил покладається на власника (керівника) споживача, центральний орган виконавчої влади або уповноважений орган, до сфери управління яких входять уповноважені органи, які здійснюють контроль за суб'єктами господарювання, та відповідні державні інспекції.

3. Підготовка до опалювального періоду житлових будинків здійснюється відповідно до Правил. Акт готовності до опалювального періоду, форма якого наведена в додатку 4, є невід'ємною частиною паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку, форма якого наведена у додатку 5.

4. Включення систем опалення здійснюється власниками теплових господарств за узгодженням з теплопостачальними організаціями за умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищує 8° C, а відключення - коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8° C.

5. Права та обов'язки комісій з перевірки готовності до роботи в опалювальному періоді

5.1. Комісії зобов'язані:

визначати повноту і достатність організаційно-технічних заходів щодо підготовки до опалювального сезону та аналізувати звіти уповноважених органів та керівництва енергооб'єктів та споживачів щодо їх виконання;

вимагати надання відомостей дефектів котельних, теплових установок, мереж, систем централізованого опалення, вентиляції, будівель та споруд, виявлених у попередні опалювальні періоди, та визначати ступінь їх усунення під час підготовки до нового опалювального періоду;

перевіряти дотримання вимог нормативно-технічної документації;

оглядати об'єкти теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

давати оцінку достатності фізичних обсягів забезпечення ремонтної кампанії щодо фактичного технічного стану об'єктів теплового господарства суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

визначати стан готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період.

5.2. Комісії мають право:

вимагати скликання нарад за участю уповноважених органів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

вимагати надання інформації щодо виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки до опалювального періоду;

отримувати акти виконаних робіт на устаткованні, будівлях та спорудах;

отримувати довідки щодо накопичення палива, укомплектованості об'єктів персоналом;

відображати процеси огляду теплових установок та мереж засобами відеотехніки, а проведення нарад з підготовки до опалювального періоду - засобами аудіотехніки;

отримувати звіти уповноважених органів та керівників об'єктів теплового господарства щодо виконання організаційно-технічних заходів та щодо виданих приписів з підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

давати оцінку організації робіт із підготовки теплових господарств або окремих їх об'єктів (структурних підрозділів) до опалювального періоду;

підписувати акти готовності до роботи в опалювальний період. У разі якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками, то вони підписують відповідний акт з окремою думкою, яка додається до акта і є його невід'ємною частиною.

6. Перевірку стану організації підготовки та готовності до опалювального періоду в межах своїх повноважень здійснюють:

теплопостачальні організації - щодо споживачів, які приєднані до їх джерел теплопостачання;

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж;

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;

Державна житлово-комунальна інспекція.

 

Графік

виконання поточного ремонту при підготовці обєктів КП ”Червоноградтеплокомуненерго”

до опалювального сезону 2016-2017р.р.

 

№ п/п

 

 

Назва заходів

 

 

 

Оди

ниці

вимі

ру

 

 

План на підго-тов-

чий

пе-ріод

В тому числі по місяцях :

Відмітки про виконання

Станом на :

__________

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

з 11 по 15

з 18 по 22

з 25 по 28

з 4 по 8

з 17по 15

з 18 по 22

з 25 по 29

з 1 по 5

з 6по 10

з 13 по 17

з 20 по 24

з 29 по 3

з 4по 8

з 11 по 14

з 20по 24

з 25 по 28

з 1 по 4

з 8 по 11

з 15 по 18

з 22 по 25

з 31 по 5

з 7 по 12

з 14 по 19

з 21 по 26

з 2 7 по 30

План

Факт / %

Дільниця районної газової котельні №1

 

Дільниця районної газової котельні №1

тис. грн.

124,4

12,0

13,5

14,8

23,6

30,1

30,4

Відсутність

коштів

1.

Ремонт водогрійних котлів

шт

4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

 

 

2.

Ремонт і ревізія ХВО

шт

6

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

5

-

6

 

 

3.

Ремонт і ревізія насосів

шт

28

-

-

1

-

4

-

8

-

-

14

-

-

19

-

-

24

-

-

-

28

-

-

-

-

-

 

 

4.

Ремонт і ревізія щитів управління

шт

22

-

-

2

-

-

6

-

-

-

9

-

-

13

-

-

-

15

-

-

18

-

-

-

22

-

 

 

5.

Ремонт і ревізія РУ-0.4,КТП-1000

шт

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

 

 

6.

Ремонт, ревізія, наладка автом котлів

шт

5

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

 

 

7.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

84

2

4

7

9

12

15

17

20

22

26

29

31

35

39

41

46

52

59

63

68

72

77

80

82

84

 

 

8.

Ремонт і ревізія муфтової арматури

шт

68

-

2

6

8

11

14

16

19

21

24

28

30

32

34

39

41

45

48

51

53

58

60

63

66

68

 

 

9.

Ремонт і ревізія ГРУ

шт

4

-

-

1

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

11

Ремонт і ревізія зворотніх клапанів

шт

18

-

-

-

2

-

9

-

-

14

-

-

-

16

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12

Ремонт теплових колодців

шт

3

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

13

Чистка комірок мокрого зберіг. солі

шт

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

 

 

 

14

Чистка резервуарів для води

шт

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

 

 

15

Ремонт і ревізія приладів цеху

шт

95

-

3

7

10

14

18

22

26

29

32

36

41

44

48

53

58

62

66

72

77

82

87

90

95

-

 

 

16

Ремонт і ревізія виконавчих механізмів

шт

106

4

8

11

16

21

24

29

32

35

38

43

46

51

54

59

63

68

71

75

80

84

90

94

99

106

 

 

17

Ремонт і ревізія ел.двигунів

шт

76

2

3

5

7

9

11

13

16

19

22

25

27

29

32

35

39

42

45

49

52

55

58

61

69

76

 

 

18

Ремонт,ревізія настройка сигналізації

шт

18

-

1

2

3

4

5

6

7

8

11

13

15

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

19

Ремонт і ревізія дуттєвих вентиляторів

шт

26

-

2

-

3

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

-

 

 

20

Ремонт, ревізія, наладка КВП

 

 

 

 

 

шт

87

-

2

7

10

13

15

19

23

29

34

40

47

53

59

64

71

75

81

87

-

-

-

-

-

-

 

 

21

Ремонт, ревізія, наладка автоматики перекачних

 

 

 

шт

4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

 

 

 

Дільниця теплових мереж №1

м. Червонограда

тис. грн.

75,6

7,4

8,9

12,65

13,2

16,95

16,5

 

 

1.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

897

Підго

товка до гід

равліки

23

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

 

 

2.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

191

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

 

 

3.

Ремонт і ревізія сальникових компенсаторів

шт

79

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

3

 

 

4.

Чистка теплових колодців і камер

шт

400

16

16

17

17

16

17

17

16

17

17

16

17

16

17

17

17

17

17

16

17

17

16

17

17

 

 

 

ЦТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ремонт і ревізія насосів

шт

100

Підго

товка

 

до

 

гід

равліки

5

5

5

3

3

3

3

4

3

3

3

4

4

4

4

4

7

7

7

8

3

3

3

2

 

 

2.

Ремонт і ревізія ел. двигунів

шт

101

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

5

5

5

 

 

3.

Ремонт і ревізія силових щитів

шт

35

-

1

1

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

1

-

1

1

-

1

1

 

 

4.

Ремонт і ревізія щитів КВП і А

шт

23

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

 

 

5.

Ремонт і ревізія АМО

шт

69

1

1

1

3

4

3

4

3

4

4

4

3

3

3

4

3

2

2

2

2

4

3

3

3

 

 

6.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

1004

17

17

17

40

40

40

40

53

52

53

52

54

54

54

54

54

53

52

53

52

26

26

26

26

 

 

7.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

1040

15

15

15

42

43

42

43

49

49

49

48

44

44

44

44

44

65

65

65

65

38

37

38

37

 

 

8.

Ремонт і ревізія зворотніх клапанів

шт

200

7

7

6

7

8

7

8

15

15

15

15

6

6

6

6

6

7

8

7

8

7

8

8

7

 

 

9.

Ремонт і ревізія регуляторів тиску і температ.

шт

68

4

4

4

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

3

1

-

1

1

 

 

10

Ремонт,гідравлічні випробування, механічна чистка трубок

шт

106

7

7

8

8

9

8

8

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

 

 

Дільниця теплових мереж і котелень №2 м. Червонограда

 

Дільниця районна газова котельня №4;6

тис. грн.

65,60

6,62

7,82

10,26

11,5

13,95

15,45

Відсутність

коштів

1.

Ремонт водогрійних котлів

шт

14

Підго

товка

 

до

 

гід

равліки

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

1

1

-

1

-

1

1

 

 

2.

Ремонт і ревізія ХВО

шт

8

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

 

 

3.

Ремонт і ревізія РУ-0,4

шт

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

 

 

4.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

347

10

10

10

13

12

13

12

15

16

15

16

16

16

16

16

16

11

11

11

12

10

10

10

10

 

 

5.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

492

6

20

20

17

12

17

18

18

17

18

17

16

16

16

16

16

20

20

20

20

40

40

40

40

 

 

6.

Ремонт і ревізія ГРУ

шт

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

 

 

7.

 

Чистка теплових колодців і камер

 

шт

221

-

10

11

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

 

 

8.

Ремонт і ревізія насосів

шт

15

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

 

 

9

 

Ремонт і ревізія ел. двигунів

 

шт

15

-

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

10

Монтаж накриття над місцем зберігання солі

м2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

 

 

11

Заміна каналізаційної труби від ХВО на РГК№6

пм

35

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12

Заміна теплообмінника на водограйні котли

шт

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Дільниця районної газова котельня№5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ремонт і ревізія ХВО

шт

4

Підго

товка

 

до

 

гід

равліки

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2.

Ремонт і ревізія розподільчих щитів

шт

8

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

3.

Ремонт і ревізія автоматики котлів

шт

3

-

 

 

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

4.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

212

5

5

6

12

12

12

12

8

8

8

8

6

7

6

7

6

10

10

10

10

11

11

11

11

 

 

5.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

125

4

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

4

5

5

5

5

6

7

7

7

4

4

4

4

 

 

6.

Ремонт і ревізія зворотніх клапанів

шт

18

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

7.

Ремонт і ревізія ГРП

шт

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

8.

Ремонт і ревізія насосів

шт

18

-

-

-

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

2

1

1

-

-

-

-

 

 

9.

Чистка теплових колодців

шт

12

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

10

Чистка баків запасу води

шт

4

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

11

Ремонт і ревізія деаератора

шт

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12

Ремонт і ревізія підігрівачів

шт

15

1

1

1

-

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

 

 

Дільниця теплових мереж і котелень м. Соснівка

 

Дільниця районної газової котельні №3

тис. грн.

82,0

8,0

8,45

11,73

15,35

18,46

20,0

Відсутність

коштів

1.

Ремонт і ревізія автоматів в РУ-0,4 №1,2

шт

28

-

-

-

7

7

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.

Ремонт і ревізія контакторів

шт

18

-

1

1

-

-

1

-

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3.

Ремонт і ревізія КЛ,СШ,ізоляторів

ввід

6

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

Ремонт і ревізія насосів

шт

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

4

3

-

 

5.

Ремонт і ревізія димососів і вентиляторів

шт

6

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

6.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

100

7

6

7

12

13

12

13

8

7

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

2

3

2

2

-

-

-

-

-

 

8.

Ремонт і ревізія ГРУ

шт

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

9.

Ремонт і ревізія щитів ЩО

шт

3

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

10.

Ревізія пускачів

шт

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

 

11.

Ремонт і ревізія котлів

шт

3

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

12.

Ревізія фільтрів

шт

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

 

13.

Ревізія електродвигунів

шт

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

1

3

4

4

4

2

2

2

2

2

 

 

14.

Чистка поверхні нагрів. котлів

шт

3

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

15.

Ремонт обмурівки котлів

 

 

шт

3

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

16.

Чистка барабанів та колекторів

 

шт

24

-

-

-

1

1

1

1

4

4

4

4

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

17.

Фарбування зовнішнього газопроводу

 

пм

265

-

-

-

-

-

-

-

38

37

38

37

23

23

23

23

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Дільниця теплових мереж                          м. Соснівка

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ремонт і ревізія фланцевої запірної арматури

шт

238

Підго

товка

 

до

 

гід

равліки

27

26

27

5

5

5

5

20

20

20

20

6

6

6

6

6

7

7

7

7

-

-

-

-

 

 

2.

Ремонт і ревізія муфтової запірної арматури

шт

95

6

7

6

4

4

4

4

8

8

8

8

7

6

7

6

6

8

8

8

8

-

-

-

-

 

 

3.

Ремонт і ревізія сальникових компенсаторів

шт

5

4

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

3

 

 

4.

Чистка теплових колодців і камер

шт

130

10

10

10

6

7

6

6

8

8

8

8

6

6

6

6

6

8

9

9

9

10

10

10

10

 

 

5

Ремонт теплових камер

шт

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

РГК№9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Рем. і ревізія фланц. запірної арм.

шт

65

Підго

товка

 

до

 

 

 

гід

равліки

1

2

2

5

4

4

4

8

7

7

7

3

2

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Ремонт і ревізія муфт. запірної арм.

шт

15

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

1

-

-

-

-

-

1

2

1

2

-

-

-

-

 

 

3

Ремонт котлів „Надточія”

шт

4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1