Інвестиційна програма - Додаток 6

 Додаток 6

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів                                                                                                                                        на 12 місяців

Комунальне підприємство "Червоноградтеплокомуненерго"

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

1

2

3

4

5

6

7

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за розділом І

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ІІ

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

4001,44

1305,57

2695,87

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2                                                             Продовження додатка 6

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

159,15

0,00

159,15

0,00

0,00

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за розділом ІІ

4160,59

1305,57

2855,02

0,00

0,00

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.5

Інші заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за пунктом 3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за розділом ІІІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Усього за інвестиційною програмою

4160,59

1305,57

2855,02

0,00

0,00

Директор КПЧТКЕ                                                  _____________________         Дмуховський Степан Михайлович

Фінансовий директор (головний бухгалтер)                        _____________________                     Жук Надія Андріївна

Начальник планово-економічного відділу                         _____________________                       Семенюк Галина Романівна