Інвестиційна програма - Додаток 7

Додаток 7
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
Комунальне підприємство "Червоноградтеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)
станом на 01.01.2016 рік
№ з/п Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання Одиниця виміру Показник
загальний з них аварійні

І. Виробництво теплової енергії
1 Джерела теплової енергії
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 8 (з них одна в резерві) 7
потужністю до 3 Гкал/год шт. 2 2
потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 4 3
потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 1 1
потужністю 100 Гкал/год і більше шт. 1 1
дахових шт. 0 0
1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год 317
потужністю до 3 Гкал/год Гкал/год 5
потужністю від 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 39
потужністю від 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 60
потужністю 100 Гкал/год і більше Гкал/год 213
дахових Гкал/год 0
1.3 Середнє навантаження котелень:
у неопалювальний період Гкал/год 5
у зимовий період Гкал/год 34
1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 138 987
2 Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 Загальна кількість котлів: шт. 42 35
2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт.
водогрійних з ККД менше 86 % шт. 23 23
водогрійних з ККД більше 86 % шт. 13 6
парових з ККД менше 89 % шт. 6 6
парових з ККД більше 89 % шт. 0 0
2.1.2 за видом палива, з них: шт.
на газоподібному паливі шт. 42 35
на твердому паливі шт. 0 0
на рідкому паливі шт. 0 0
2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:
у неопалювальний період % 17 0
у зимовий період % 45 0
2.3 Загальна кількість економайзерів шт. 5 5
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: шт. 43 24
димососів шт. 4 4
дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) шт. 39 10
3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 953
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 0 0
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 12 10
сталевих шт. 7 7
цегляних та/або залізобетонних шт. 5 3
2                                             Продовження додатка 7
4 Допоміжне обладнання
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 3 3
4.2 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 49 49
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 2 2
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 154 92
живильних шт. 11 7
мережних шт. 28 17
підживлювальних шт. 20 12
конденсаційних шт. 2 1
рециркуляційних шт. 10 6
насосів гарячого водопостачання (ГВП) шт. 52 32
циркуляційних (ГВП) шт. 31 19
4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 5 430
5 Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 7 7
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 21 21
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 329 0
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 74 0
прямого включення шт. 0 0
трансформаторного включення шт. 74 0
6.2 Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) шт. 4 0
6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 2 2
потужністю до 630 кВА шт. 0 0
потужністю понад 630 кВА шт. 2 2
6.4 Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
у неопалювальний період % 5 0
у зимовий період % 70 0
7 Автоматизація
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 7 7
з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) шт. 0 0
з частковою автоматизацією шт. 7 7
7.2 Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу шт. 0 0
8 Прилади обліку теплової енергії
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 440 0
на джерелах теплопостачання шт. 7 7
комерційного (у споживача) шт. 480 0
8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 100 0
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 80 0
8.4 Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                 100 % оснащеності, у тому числі: шт. 20 0
на джерелах теплопостачання шт. 0 0
комерційного обліку шт. 20 0
9 Транспортні засоби
9.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: шт. 0 0
спецтехніки шт. 0 0
вантажних автомобілів шт. 0 0
легкових автомобілів шт. 0 0
10 Будівлі та споруди виробничого призначення
Загальна кількість шт. 28 27
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 Магістральні теплові мережі
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км 25 16
підземних канальних км 21 13
підземних безканальних км 2 0
надземних км 2 3
11.2 Загальна кількість теплових камер шт. 162 102
12 Місцеві (розподільчі) мережі
3                                             Продовження додатка 7
12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: км 61 38
підземних км 56 35
надземних км 5 3
12.2 Загальна кількість теплових камер шт. 647 407
13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км 14 9
підземних км 13 8
надземних км 1 1
14 Центральні теплові пункти (ЦТП)
Загальна кількість ЦТП шт. 20 20
15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
Загальна кількість ІТП шт. 0 0
16 Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 203 203
16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. 0 0
16.3 Загальна кількість насосів, з них: шт. 52 32
підживлювальних шт. 0 0
насосів ГВП шт. 27 17
циркуляційних (ГВП) шт. 25 16
16.4 Загальна установлена потужність насосів кВт 372
17 Електропостачання та системи управління
17.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 74 0
17.2 Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: шт. 0 0
систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія шт. 0 0
17.3 Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки шт. 0 0
18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП шт. 0 0
18.2 Загальна кількість лічильників ГВП,з них: шт. 5 340
на ЦТП шт. 0
у споживачів (у будинках) шт. 5 340
18.3 Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП % 0
18.4 Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: % 80
на ЦТП % 0
у споживачів (у будинках) % 80
18.5 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності шт. 21
18.6 Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: шт.
на ЦТП шт. 21
у споживачів (у будинках) шт.
19 Транспортні засоби
19.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: шт. 20 20
спецтехніки шт. 13
вантажних автомобілів шт. 5
легкових автомобілів шт. 2
20 Будівлі та споруди виробничого призначення
Загальна кількість шт. 20
21 Опалювальна площа тис.кв.м 768
22 Забезпечення гарячою водою тис. жителів 26
23 Приєднане навантаження за категоріями:
населення Гкал/год 45
бюджетні установи Гкал/год 12
інші Гкал/год 5
24 Фактичні річні втрати теплової енергії тис.Гкал 38
% 30
Директор __________ Дмуховський С.М.
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) _______ Жук Н.А.
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Начальник виробничо-технічного відділу __________ Стасюк Т.Б.
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)